Човешкото тяло се явява холографска проекция на съзнанието ви и как вие директно въздействате върху тази холограма и по този начин имате пълен контрол над физическото здраве на тялото си. Ще изследваме детайлно точния механизъм зад този принцип и – не се тревожете – ще ви предоставя научни доказателства, така че нека рационалният ви ум бъде спокоен. Но първо... как изобщо е възможно това?
"Чрез фактите на духовното лечение става ясно, че светът е абсолютно единен. В него няма дискретност, той се проявява като единно тяло."
Първата ученичка на Лидия Ковачева намери изцеление в Бразилия при Жоао де Деус (Joao de Deus, John of God)
Йешуа чрез Памела Крибе
Йешуа чрез Памела Крибе