"Чрез фактите на духовното лечение става ясно, че светът е абсолютно единен. В него няма дискретност, той се проявява като единно тяло."
Първата ученичка на Лидия Ковачева намери изцеление в Бразилия при Жоао де Деус (Joao de Deus, John of God)
Йешуа чрез Памела Крибе
Йешуа чрез Памела Крибе
Вие сте длъжни да върнете Бога в живота си!