Първата ученичка на Лидия Ковачева намери изцеление в Бразилия при Жоао де Деус (Joao de Deus, John of God)
Йешуа чрез Памела Крибе
Йешуа чрез Памела Крибе
Вие сте длъжни да върнете Бога в живота си!
 Ако не мислите за Бог, вие се отделяте от Бога.