Мирела Рая

Мирела Рая

Мирела Рая е българска певица, един от организаторите на джаз фестивала в старата столица Велико Търново. Тя е художничка и автор на книгата „Истинска измислица”.

В името си Мирела открива дълбок символизъм, който предопределя жизнения й път. От една страна тя е неразривно свързана с музиката - в името й се съдържат три музикални ноти - ми, ре, ла. Но също така е свързана и с духовното търсене - името й съдържа и думите „Мир” и „ела”. Добавяйки псевдонима „Рая”, тя отправя послание към всички нас - ако открием Мира в себе си, значи сме открили Рая.

За творчеството си Мирела казва:

„Книгата, която издадох, не ми принадлежи. Написахме я заедно с Енергията. Тя е част от Новото време - нова сетивност, ново съзнание, ново изразяване на любовта към Бог, живота и хората, материализиране на Енергията, която е време да приемем като реална, съзидателна, творческа част от нас.

Това, което се опитвам да кажа на хората... е, че ще живеем по-добре с любов, а не с омраза. Затова картините ми са абстрактни, няма как да нарисувам любовта с образи, рисувам я с цветове, които пък са начинът да усетиш вибрации”

Лекция на Мирела Рая, представена на 23.06.2012 г. във Форум „Живо Слово”