Инелия Бенц

Инелия Бенц

Уеб сайт:: http://ascension101.com/
Проявлението на нашите "желания" става все по-непосредствено. Хореографията на Вселената, която подкрепя желаните от нас резултати, е все по-силна всеки ден.
Най-напред, ЧЕСТИТО ИЗДИГАНЕ!
Ние създаваме нашата собствена реалност. Това е било известно от хиляди години и държано в тайна в западното общество. То е също така една от най-важните информации, които „силите, които бяха” се опитват да спрат да достигне до спящите маси.
Инелия Бенц сърдечно Ви кани на няколко събития, на които да вземете участие:
Аз използвам това упражнение в моята работа, свързана с възнесението, като считам, че то е ключово. То е много ефективна и най-съществена и непроменлива стъпка по пътя към възнесение. За всякакви цели, то е основата на възнесението, както и ключов компонент в проявяването на нашите мечти в този триизмерен (3D) свят. Упражнението също така облекчава стреса и безпокойството (тревожността).
Отново и отново вниманието се привлича от това, че работниците на светлината или хората, които вървят по пътя на душата си, са бедни. Изглежда те имат много проблеми с това да привличат пари в живота си.
Понастоящем съм в Испания, където ще проведа две събития. Едното в Барселона на 13-ти октомври 2012 г. и второто в Мадрид на 20-ти октомври. Инелия Бенц
Тъй като се ускоряваме в новата парадигма, ние се изправяме пред различни правила на съществуване,  които трябва добре да ни се изяснят. Едно от тях е как съзнателно да изберем на индивидуално ниво, къде искаме да отидем.  Ние сме тези, които ще направим избора – няма да има никаква външна сила, която „да ни избере”.