Warning: Declaration of JParameter::loadSetupFile($path) should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /home/kaltini/public_html/jivoslovo.info/libraries/joomla/html/parameter.php on line 0
Friday, 10 August 2012 08:31

Послание от колективния разум на водата. Екология на мислите.

Written by
Ние – Елементалът на Водата, прониквайки в клетките ви, пробуждаме спомена за самите вас. Ние пробуждаме вашата гъвкавост, храним физическото и фините ви тела с информация от Планетата или от Вас, казана на глас или наум. Ние интензивно реагираме на вибрационните ви промени и предаваме това на клетките ви, помагаме ви в „заземяването”, за да се просветли Тялото ви и се възнесе, по-скоро да си спомни за това.

 http://www.jivoslovo.info публикува статията с разрешението на Йосиф Йоргов http://yosif.net


    Скъпо Единно Семейство на Светлината. Ние сме Колективната Разумна Същност-Елементал, наричан от вас Вода.
    Какво е Водата? Това е Жив Дух на Службата, имащ собствени форми за изказ в различните измерения на Битието. В три-, четиримерния свят Ние имаме многомерно отражение на тяло-структурата си – дъжд, облак, сняг, лед и много други форми, хармонично функциониращи една с друга, с Елементалите, с всички Царства на Природата и с Човечеството.
    Какво е Водата? Ние сме Творение на Божествената Майка по Замисъл на Твореца-Отец. Мисията ни тук е Служба на Гея и Човечеството. И за това Ние искаме да поговорим с вас, семейство на Любовта.
    Ние сме Майстори на Течението, на Духовната (а не само на физическата) гъвкавост, хармонично отразяващи състоянието на момента СЕГА. И точно качеството Течение ви е необходимо да си спомните, скъпо Човечество. За това ние сме вашите Помощници и Приятели. Бъдете отворени за Промените, случващите във Вас, бъдеще духовно внимателни и присъствайте точно СЕГА.
    Ние – Елементалът на Водата, прониквайки в клетките ви, пробуждаме спомена за самите вас. Ние пробуждаме вашата гъвкавост, храним физическото и фините ви тела с информация от Планетата или от Вас, казана на глас или наум. Ние интензивно реагираме на вибрационните ви промени и предаваме това на клетките ви, помагаме ви в „заземяването”, за да се просветли Тялото ви и се възнесе, по-скоро да си спомни за това. Общувайте повече с Нас, Духовете на Водата като с Приятели-Партньори в Единният експеримент на Светлината.
    В Експеримента ви, Ние също заемаме важно място. Помолихте ни да се грижим за вас, да защитаваме Здравето, Енергетиката ви, да ви прочистваме от кармични, осъзнато отработени наслоявания, да ви предаваме информацията от Планетата на Мъдрите ви клетки.
    Ние сме Духове, тясно сътрудничещи си с Гея. Ние сме сестри-братя на Духа на Земята-Небето. Телата ни обхващат цялата планета. Ние сме Транслатори за Информацията на Гея и на Човечеството.
    И ние сме отражение на мислите ви. Точно така. Ако вземете чаша с вода и си помислите, че тя не е годна за пиене, Ние веднага понижаваме вибрациите на течността. Формулата Ни се променя. Ако сте взели чаша с вода и сте си помислили, че водата в нея е живителна, целебна, мъдра и добра, то ще получите за организма си Духа на Водата Първообраз, Първоизточник! Ние сме създадени в Светлина и Любов, в служба на Планетата и Съществата, чиито мисли отразяваме.
    И така, скъпи, много от вас предполагат, че на Земята има няколко Свети Източника, чиято Вода прави наистина удивителни чудеса на Прочистване, Преобразяване и Изцеление. Но, Човечеството, как са започнали тези качества на Източника да се проявяват? – вие сте ги създали с колективните си мисли за любов и светлина, вяра, вдъхновение и мъдрост. Вие сте творците на същността и нашата служба.
    И така, любими състрадателни души на Светлината, ние ви повтаряме това, което сме казвали в продължение на векове и хилядолетия. Та ние с вас имаме телепатична връзка. Но вие слушате тези, в които вярвате, които считате за Живи и Разумни. Изборът е ваш, Ангели!
    Искате да се прочистите, да върнете Светостта (Първозданността) на Водата около вас? Любими, ние правим всичко, което казвате и си помисляте – ще ви очистим, изцелим, ще предадем информацията на Планетата, нейните вибрации на Любов във вашите клетки и фини тела, ние нежно ви прегръщаме, защото ви обичаме предано и безмерно, любими!
    Всичко е просто. За сътворението е нужна цел – чаша вода, вода във водопровода, ручей, река, езеро и т.н. Мислено се съединете с Нас и произнесете думите, които ние ще отразим – Любов, Чистота, Единение със Всичко Съществуващо, Здраве и т.н. Постарайте се да го направите колективно. Примерно почистете реките, езерата и т.н. Вашата местност, страна, планета и Източниците ви на Вода ще станат първозданни. Ще ви се даде според вярата, любими. Спомнете си, кои сте вие – вие сте Творци, Богове-Богини!
    Изчистят ли се мислите ви, ще се изчистим и ние. Станем ли чисти ние, Въздухът ще стане чист, тъй като ние го подхранваме, взаимодействаме си с него. Стане ли чист Въздухът, Духовете на дърветата, растенията ще въздъхнат свободно, като ви радват все повече с уникалната си Служба. Всичко ще вдиша вашата Любов и Чистота. И Благодарността на всички нас ще бъде безмерна. Това е празник на Единението и Любовта.
    Това е тя – екологията на мисълта, нанизът от Любов на Човека към всичко Съществуващо!
    И не забравяйте да подкрепите мислите си с действията на Доброто, като ни прочистете не само от негатива, но и от физическите замърсявания. Вярваме в Грижливите ви и Мъдри Ръце също, както и в Любовта ви!
    Чисти ли сте вие – чиста е Планетата. Просто направете всеки свой ден, ден на чистота, на Лечебната и Обичаща вода. Заедно сме.
    Любещият Колективен Разум на Водата.
 

Източник: Йосиф Йоргов http://yosif.net/articles.php?lng=bg&pg=4113

Превод: Анита от http://rdlove.ru/2012/01/voda-ecologia-mysli/

Last modified on Tuesday, 15 January 2013 19:47