Warning: Declaration of JParameter::loadSetupFile($path) should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /home/kaltini/public_html/jivoslovo.info/libraries/joomla/html/parameter.php on line 0

В настоящия раздел „Слово на Мъдростта” са публикувани избрани диктовки от Възнесените Владици, получени чрез Посланика Татяна Микушина.

Целта на материалите, както казва тя , е „да помогнат за съхраняването на вътрешните ориентири и вътрешното съзвучие с Бога вътре в нас”.

 

 

"Във всички религии във всички времена е имало хора, стоящи на позиции различни от тези на официалното ръководство на  църквата. Старци, йоги, пророци, мистици… С авторитета на някои от тях се е съобразявала официалната религия, но в повечето случаи са ги преследвали и дори лишавали от живот.

Във всяка религия има два подхода: външен път – следване на определени догмати и ритуали, и вътрешен път – търсене на непосредствена, лична връзка с Бога.

По първия път вървят 90 процента от вярващите. Малко са онези, които рискуват да тръгнат по втория път. Това е пътя на посвещението, тайните знания, личния мистичен опит.

В различните исторически времена на Земята са съществували тайни школи на посветените. Знаем за питагорейците, есеите, за мистериите в Древния Египет. В края на 19 век е направен опит да се даде част от тайните знания на по-голяма аудитория. Това е осъществено чрез Е.П. Блаватска и Теософското общество.  По-късно знанията са давани чрез Елена и Николай Рьорих. Още по-късно - чрез редица организации в Америка: Мост на Свободата, Движението АЗ СЪМ, Самит Лайтхауз.

А по нататък?

За да стане понятен смисъла дори на знанията, дадени чрез тези хора и тези организации, е необходимо постоянно присъствие на Земята на хора, които поддържат вътрешен контакт с Бога. Това е много важно сега, когато се появиха прекалено много лъжеучители и екстрасенси. Някой трябва да поддържа истинската, Божествената вибрация.
Някой трябва да съхранява своето съзнание постоянно в съзвучие с Бога. Само от тази точка на съзвучие може да се оцени ставащото на Земята и да се разбере даденото  по-рано и записано на страниците на древните книги знание.”

Татяна Микушина

 

Списък на всички диктовки, получени през периода 2005-2012 г. (с линкове към тях) се намира тук: http://sirius1-bg.net/sirius/

Преводите на диктовките на български език са от сайта http://sirius1-bg.net/sirius/, публикувани с разрешението на Темелко Темелков. Благодарим на целия екип за служението!

Вие сте длъжни да върнете Бога в живота си!
 Ако не мислите за Бог, вие се отделяте от Бога.
На вас ви прeдстои да се върнете към Бог
Необходимо е да положите максимални усилия, за да върнете Бога в живота си.
Аз ви указвам Пътя за излизане от лабиринта на илюзията
Променяйки себе си, вие ще промените обкръжаващия ви свят.
Силата на духа управлява света
Вашият свят неизбежно трябва да се промени, за да се развива по-нататък по Божествения образец
Един от аспектите от Закона за Карма.
Сред многото важни учения, които дават Владиците, особено място заема Учението за слизането на карма в края на годината.
Page 1 of 5