Warning: Declaration of JParameter::loadSetupFile($path) should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /home/kaltini/public_html/jivoslovo.info/libraries/joomla/html/parameter.php on line 0
Живо Слово

Живо Слово

"Да опознаем своите емоции, за да опознаем себе си." Семинар по Емоционална Интелигентност - 18 май 2013, 18:00 часа 
Чрез новото семейно констелиране съществува едно движение на Духа, който свързва това, което е било разделено, така че да отпаднат разликите между по-добро и по-лошо, добро и зло.
Творението е непрекъснато по своята природа. Всяка частица от света, съществуваща около вас в един или друг вид, не е постоянна величина, а непрекъснато се изменя в зависимост от постъпващите творчески импулси. Ако творението се прекъсне, то ще виждате света фиксиран и постоянен. Даже другите нива на световете, все още недостъпни за вашето възприятие.
Пролетни дискусии на тема "Древните български държави. Древното българско знание."
Влияния през пренаталния период и въздействията им върху нашия живот. "Детето изразява своя блокаж или блокажа на семейството с прецизността на лазер. Това е израз на един неразрешен психологически конфликт. Откривайки смисъла на блокажа и обяснявайки на детето, му даваме възможността да оздравее."
Живял един велик Суфистки Учител, един от най-великите в цялата история на човечеството - Ал-Газали. Той казва: "На пътя на човешкото израстване от човек към Бог, от "човек във възможността" до "човек в действителността", има седем долини". Тези седем долини имат огромно значение. Постарайте се да ги разберете, защото на самите вас ви предстои да ги преминете.
Из словото на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно)
Из словото на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно)
Какво се случва? Защо не се дава информация? Защо има по-малко информация от контактьорите? Преходът забави ли се? Какво да правим по-нататък? Някои контактьори предават информация за участие в процесите на сънастройка на реалностите. Какво става в действителност? Колко ще продължи преходният период? Има информация, че планетата е поставена в капсула. Така ли е? Ние се върнахме в миналото, за да спрем нашето изчезване. Така ли е? Има информация, че ние се намираме в изкуствено създадена преходна реалност на основата на холограми. Така ли е?