Всяка любяща майка може самостоятелно да внуши на своето дете и да му помогне да се справи с всеки проблем и даже с най-тежката болест. Майката за болното дете – това е лекарство по-силно от всякакви таблетки, прахчета и сиропи.
Влияния през пренаталния период и въздействията им върху нашия живот. "Детето изразява своя блокаж или блокажа на семейството с изключителна прецизност. Това е израз на един неразрешен психологически конфликт. Откривайки смисъла на блокажа и обяснявайки на детето, му даваме възможността да оздравее."
Влияния през пренаталния период и въздействията им върху нашия живот. "Детето изразява своя блокаж или блокажа на семейството с прецизността на лазер. Това е израз на един неразрешен психологически конфликт. Откривайки смисъла на блокажа и обяснявайки на детето, му даваме възможността да оздравее."
Тогава една жена с детенце на ръце продума: - Кажи ни за Децата.
Извадки от книгата "Хармонично развитие на детето" на Глен Доман
Това е едно интервю от 14.12.2012 г. на Борис Ангелов (дете индиго на 19 години) с неговия най-добър приятел – Кристалното момче Недим Мусин (на 16 години). Двамата са познати от предишните им диалози, публикувани на сайта www.jivoslovo.info. Целта на интервюиращия е да разкрие как едно Кристално дете вижда света, как възприема реалността, как вижда бъдещето и как иска да се развие света.
Извадки от книгата на Глен Доман.
Това е диалог между двама приятели – деца на Новото време. Те са като братчета – както казват руснаците “водой не разолешь” (в превод – и капка вода не можеш да прекараш помежду им). Това е едно откровение в навечерието на най-святия християнски зимен празник – Рождество Христово, което въпреки големите различия на двамата участници, им дава повод да се обединят около факта на тяхната близост.
Продължаваме разговора с вълнуващите герои на Новото време от ВАРНА – Данчето й кристалното ангелско дете Дария.
Страница 1 от 2