Четвъртък, 24 Януари 2013 19:23

Как да научите вашето дете да чете по метода на Глен Доман

Написана от
Извадки от книгата "Хармонично развитие на детето" на Глен Доман

Малките деца могат и трябва да се учат да четат думи и изречения по същия начин, по който се учат да разбират устната реч. Фактите, свидетелстващи за това, са много впечатляващи.

Вече сме установили, че окото вижда, но не разбира видяното; ухото чува, но не разбира чутото. Процесът на разбиране протича само в мозъка.

Когато ухото улови произнесената дума или изречение, в мозъка звуците се разлагат на цял ред електрохимически импулси. Той съединява тези импулси и ги възприема в термините „смисъл” или „значение”. Същото се случва и когато окото види написано слово. Окото вижда, но не разбира, а мозъкът не вижда, но разбира.

Всички окончания – зрителното и слуховото – преминават през мозъка, който интерпретира получената информация. Ако по някаква причина детето детето трябва да придобие само един навик, то без съмнение този навик е умението да чете.

Този навик лежи в основата на всички други видове формално, стандартно обучение и в повечето части на неформалното. Този текст разкрива основите на това, как да научите вашето дете да чете. Родителите, които биха желали да се запознаят с темата по-подробно, могат да се обърнат към книгата „Как да научите вашето дете да чете” на Глен Доман.

Подготовка на материали

Материалите, ползвани при обучението на детето да чете, са много прости. Може да си ги приготвите от обикновен бял картор.

Изрежете от него картончета с размер 10х50 см, на които да напишете думи. За това ще ви е необходим голям червен фулмастер – колкото по-дебело пише, толкова по-добре.

А сега напишете думи на белите картончета. Височината на буквата трябва да е 7,5 см. Използвайте главни букви само когато пишете собствени имена, които задължително започват с главна буква.

Всички букви трябва да са написани много отчетливо. Дебелината на шрифта трябва да е около 1,5 см. Това е необходимо за по-лесно възприемане от детето ви.

Пишете прецизно и чисто. Използвайте само печатни букви. Разположете думата върху картончето така, че от всички страни да остане поле от 1,5 см. Това място е за вашите пръсти, с които ще държите картончето.

 

Понякога майките проявяват фантазия и ползват за приготвяне на картите шаблони – това помага да се създадат прекрасни, отчетливо написани карти, но пък отнема много от драгоценното ви време. Майката трябва да цени времето си повече от всеки друг. За детето ви са необходими множество карти, поради което трябва да се научите да ги изготвяте достатъчно бързо. При това точността и четливостта са по-важни от всичко останало.

Използвайте един и същ шрифт при писане на думите. Както и във всичко останало, еднообразието и определената система значително облекчават задачата на детето ви.

Първите думи напишете с големи червени главни букви, а в бъдеще постепенно ще ги намалите до нормални размери, като замените червения цвят с черен. Зрителните рецептори на детето постепенно ще се развиват.

Големите букви се използват по една напълно естествена причина – те са максимално прости за зрението. Червеният цвят е необходим тъй като именно той е способен да привлече вниманието на детето.

Последователност на обучението по четене

Тази последователност е удивително проста и лека и не зависи от възрастта на детето ви, в която започвате да го учите да чете. Етапите, които трябва да преминете са следните:

 1. Отделни думи
 2. Словосъчетания.
 3. Прости изречения.
 4. Сложни изречения.
 5. Книги.
 

 

ПЪРВИ ЕТАП (отделни думи)

Първият етап започва с използването само на 15 думи. Когато детето ви научи тези думи, то ще бъде готово да развива своя запас от думи и по-нататък. Започнете в това време на деня, когато детето ви е пълно със сили, възприемчиво е и има добро настроение. Използвайте това помещение на дома ви, където няма да ви пречат никакви странични шумове и да отвличат вниманието на детето. В тази стая трябва да бъде тихо и „скучно” за зрението – никакви картини или ярки предмети.

И така, усмихнете се весело и започнете. Покажете на детето картончето с думата „МАМА” и отчетливо произнесете: „Това означава „мама””. И нищо не трябва да обяснявате. Нека то само да погледне картончето за една секунда. След това направете същото с картончето „ТАТИ”, като произнесете: „Това означава „тати””.

След това в същото темпо покажете на детето три други думи. Не искайте да ги повтаря след вас. След петата дума приласкайте детето, целунете го и проявете вниманието си към него. През първия ден от обучението повторете всичко още 3 пъти с прекъсване от не по-малко от половин час. С това първият ден е приключен и вие сте направили първата стъпка в процеса на обучение на своето дете по четене. Всичко това би трябвало да ви отнеме не повече от 3 минути.

На втория ден повторете основното занятие 3 пъти. Добавете нов набор от 5 думи. Трябва да покажете двата набора (стария и новия) по три пъти, т.е. вторият ден ще се състои от шест занятия.

В края на всяко занятие задължително похвалете детето. Кажете му колко се радвате на успехите му и колко силно го обичате. При това обезателно го погалете или целунете, т.е. изразете чувствата си и физически.

Не подкупвайте и не награждавайте с бонбони или нещо друго. При тази скорост, с която върви процеса на обучението, няма да ви стигнат парите за това, а да не говорим и за колосалното количество сладко, което може да увреди здравето на детето. Освен това, какво са бонбоните пред вашата любов и уважение?

Децата се обучават с удивителна скорост, поради което, ако показвате на детето едни и същи думи повече от 3 пъти на ден, то просто ще му доскучае. Ако показвате едно картонче по-дълго от една секунда, ще изгубите вниманието му.

На третия ден добавете трети набор от 5 нови думи. В този ден ще обучавате детето с помощта на 3 набора от по 5 думи всеки един. Както и преди, покажете на детето всеки набор по 3 пъти. По този начин общият брой занятия става 9 в продължение на целия ден, но всяко занятие отнема не повече от няколко минути.

Първите 15 думи, на които обучавате детето, трябва да бъдат най-познатите и приятни за него думи. Те трябва да включват имената на членовете на семейството и роднините, имена на домашни животни, любимите му храни и видове дейности, предмети от домакинството. Не прилагаме списък от думи, тъй като е ясно, че за всяко семейство, те ще бъдат различни.

По време на целия процес на обучение главното предупреждение за опасност – това е скуката.

Никога не позволявайте детето да скучае. Най-вероятно е да му доскучае, ако не го обучавате достатъчно бързо, а се бавите.

Помнете, че вашето надарено дете може едновременно да учи и още един език, затова в никакъв случай не му позволявайте да скучае.

И така, с ваша помощ, детето е свършило две извънредно важни неща:

 • Развило е своя зрителен апарат и, което е още по-важно, научило е мозъка си да отличава един писмен знак от друг;
 • Справило се е с най-важната абстракция, с която някога е имало работа в живота си – съумяло е да прочете дума.

Няколко думи по повод азбуката. Защо ние не започваме процеса на обучение именно с нея? Отговорът на този въпрос е много важен. Основната догма на всяко обучение се състои в това, че трябва да се започва с нещо известно и конкретно, след което се преминава към новото и неизвестното и чак след това към абстрактното.

Нищо не може да бъде по-абстрактно за едно 2-годишно дете, от буквата „а”. Ако не бяха толкова надарени, децата никога не биха могли да научат тази буква. Очевидно е, че ако 2-годишното дете може да разсъждава аргументирано, то ще му се наложи дълго да си изяснява тази ситуация с възрастните. В случая, като му покажем буквата „а”, то би попитало:

         - Защо това нещо се нарича „а”?

Какво бихме му отговорили?

         - Ами, - бихме казали замислено – това е „а”, защото ... Хм ... Защото ... Нима ти не разбираш, че това е „а”, защото ... Ами защото е било необходимо да измислим символ за ... Хм ... Обозначение на звука „а” ...

И така нататък...

В края на краищата повечето от нас биха отговорили така: „Това е „а” защото съм по-възрастен от теб, ето защо!”

И вероятно това ще се окаже най-удачния отговор.

За щастие не ни се налага да обясняваме всичко на децата. Било заради това, че вероятно те така и няма да разберат как исторически се е случило, че „а” е „а”, но затова пък добре знаят, че ние сме по-възрастни от тях и това обяснение е напълно достатъчно.

Във всеки случай те се изхитряват да научат всичките 33 визуални абстракции и съответстващото им количество звукови абстракции. В съвкупността си те образуват 66 съчетания между звук и буква, а практически формират безкраен брой възможни комбинации. Децата ще научат всичко това, дори ако започнем да ги учим на възраст 5-6 години, когато самият процес на обучение им се удава много трудно. Слава Богу, че не се опитваме да започнем процеса на обучение на студентите с всички тези дивашки абстракции, тъй като те не биха преживяли това.

Много важно е, че на първия етап вашето дете се научава визуално да различава знаци. Да чете буквите е много сложно, доколкото никога и никъде детето не е яло, ловило, носило и отваряло „а”. Затова пък всеки е ял банан, ловил е топка, носил е шапка и е отварял книга. Буквите, съставящи думата „топка”, представляват абстракции, затова пък топката е напълно конкретна, затова е по-леко на се научи думата „топка”, отколкото буквата „м”. Затова и е по-лесно да четем думи, отколкото букви.

Буквите от азбуката са елементи на четенето и писането не повече, отколкото отделните звуци са елементи на възприемането на речта от слуха. Елементи на езика са думите, а буквите са само конструктивни материали за построяването им; точно както дървото и глината са конструктивни материали за построяването на сграда. И както езикът се състои от думи, така домът се състои от тухли и дъски.

Много по-късно, когато вашето дете вече се е научило да чете, ще започнем да го учим на азбуката. В онзи момент то ще може да разбере за какво хората са измислили азбуката и защо са ни нужни буквите.

Ние започваме да обучаваме детето по четене, използвайки за това думите, които обозначават части от тялото му. Това е естествено – процесът на познание започва отвътре сам по себе си и чак след това се разпростира във външния свят.

Известно е, че децата се обучават с помощта на взаимодействието на зрението, слуха и усещанията. И зато много майки, играейки, казват на децата си следното: „Тези малки прасенца отишли в магазина, а тези малки прасенца останали у дома” – показвайки при това на детето пръстите на краката му, като ги назовава на глас и ги докосва, за да може детето да ги усети.

И така, да започнем с думите, които обозначават части от тялото.

Части от тялото

ръка коса крак рамо
коляно стъпало око палец
ухо уста глава вежди
нос длан зъби устни
бедро език пъп корем

 

Вие и сами можете да добавите още един набор, за да имате 25 думи, разделени в 5 набора.

При този метод можете да добавяте нови думи на мястото на старите по следния начин – махайте по една дума от всеки набор, който детето е изучавало в продължение на 5 дни и я заменяйте с нова дума. Правете това с всеки набор. В продължение на седмица вашето дете вече е видяло първите 3 набора думи, така че вече можете ежедневно да обновявате по 1 дума във всеки от тези набори. След 5 дни започнете да отделяте по 1 дума от всеки от петте набора, които използвате. Правете това всеки ден.

Тук може да започнете да изписвате думите на обратната страна на картончетата. Записвайте с молив датата на показване на една или друга дума и така ще знаете точно кога трябва да отделите тази дума и да я замените с нова.

По този начин ще учите по 25 думи дневно, разделени в 5 набора по 5 думи всеки един. Ежедневно детето ви ще се запознава с 5 нови думи, по 1 във всеки набор, а 5 от старите думи ще отпадат.

Избягвайте да показвате на детето няколко думи подред, които започват с една и съща буква. Съвсем случайно детето може да си направи извод, че „ръка” е „река”, доколкото и двете думи започват с една и съща буква и са му били представени една след друга. Децата, които вече са научили цялата азбука, много по-често правят тази грешка, отколкото тези, които още не са запознати с азбуката. Освен това, предварителното научаване на буквите може да бъде причина и за други незначителни грешки. При изучаването на думата „ръка” например, децата може да зациклят на познатата буква „р” вместо да прочетат цялата дума.

И отново следва да напомним главното правило: не позволявайте на детето да скучае. Ако забележите в очите на детето скука,  то преди всичко тя се е появила, тъй като действате твърде бавно. Ако действате правилно, то средно вашето дете ще учи по 5 думи дневно. Но то може да учи и по 10 думи дневно, а ако вие сте достатъчно умни и заинтересовани от това, то тези думи могат да бъдат и още повече.

Когато вашето дете научи думите, означаващи части от тялото, може да преминете към следващия етап на обучение. Сега зад гърба на детето са останали 2 от от най-сложните етапи. Ако то е имало достатъчно успех в тях, то в бъдеще ще видите какъв жаден читател ще излезе от него.

Тази игра трябва да ви доставя взаимно удоволствие. Помнете, че вие възпитавате в детето си любов към обучението, която в последващите години трябва многократко да израстне. Или по-точно вие укрепвате заложената в детето страст към обучение, от която е невъзможно да се избави, но която, ако не бъде намерен нужния изход, може да навреди на детето. Играйте играта с любов и ентусиазъм.

Сега можете да добавите съществителни, които случат за названия на предмети от домакинството. Това са тези думи, които се употребяват най-често в дома ви: продукти, предмети от обстановката, животни, лични вещи на детето.

В това време детето вече има речников запас от 25 до 40 думи. В този момент понякога възниква изкушение отново да пуснете в оборот старите думи. Преборете се с подобно желание, иначе на детето ви просто ще му доскучае. Децата обичат да учат нови думи, а не да повтарят старите. Освен това, може да ви се прииска да проверите първите успехи на детето. Но и това не трябва да правите. Всяка проверка непременно ще внесе в ситуацята известно напрежение и детето ще го почуства. В резултат ще започне да асоциира неприятното напрежение с ученето.

При най-малката възможност показвайте на детето, че го обичате и уважавате.

Предмети от дома

маса

стол

врата

прозорец

стена

легло

вана

чиния

радио

телевизор

диван

тоалетна

 

Този списък може да бъде допълнен или съкратен в зависимост от вашето желание и домашната обстановка. А сега да преминем към личните вещи на детето.

Лични вещи

камионче

одеяло

чорапи

чашка

лъжичка

пижама

обувки

топка

велосипед

палтенце

шапка

ризка

Хранителни продукти

сок

мляко

кайсия

хляб

вода

морков

масло

яйце

ябълка

банан

картоф

ягода

Животни

слон

жираф

хипопотам

кокошка

маймуна

котка

муха

куче

заек

тигър

лисица

мечка

Всички тези набори от думи можете да изменяте по собствен избор в съответствие с пристрастията на детето. Очевидно различните набори думи трябва да съответстват на възрастта на детето, което може да е както на 1 година, така и на 5 години.

Всички тези думи то ще научи точно както е научило и предишните. Освен това този списък може да варира от 10 до 5 думи – по ваша преценка.

Списъкът (който понастоящем може да е достигнал 50 думи) включва само съществителни. Следващата група ще се състои от глаголи.

Действия

пия

спя

чета

ям

разхождам се

хвърлям

бягам

скачам

плувам

смея се

пълзя

вървя

За да оживите процеса на обучение, можете да съпровождате всяка нова дума с демонстрация на това действие, което означава. Например, подскачате и казвате „Мама скача”, след което подканвате детето и казвате „Ти скочи”. След това показвате думата, като я съпровождате с фразата „Тази дума означава скачам”. По такъв начин ще изучите всички глаголи. Всъщност именно те особено много се харесват на децата, доколкото се съпровождат със съвместни действия (с родителя).

След като вашето дете усвои „домашния речник”, ще бъде готово да придвижи по-нататък.

В настоящия момент то вече може да чете над 50 думи. Но преди да преминем към следващия етап (който вече се явява начало на процеса на обучение по четене), ще ви се наложи да се убедите, че сте успели да достигнете две съвършено необходими неща.

Трябва да внушите на детето, че четенето не е задължение, а приятно удоволствие (а именно така и трябва да е в идеалния случай). И вие двамата буквално се наслаждавате на ежедневните занятия. Детето трябва да бъде „влюбено” в тези занятия, които провежда с родителите си. А нима това не е висша проява на родителска любов – да играете и учите заедно с детето си?

Освен това, родителите трябва да бъдат уверени в това, че у детето се е съхранило любопитството към думите, било то произнесени или написани. Когато детето ви, по някаква причина, прояви интерес към дума, най-доброто, което можете да направите, е да напишете думата с печатни букви и веднага да я добавите към неговия речников запас. Така детето бързо и лесно ще научи всяка дума, която го заинтересува.

По този начин, ако детето попита „Мамо,  какво е хипопотам?” или „Какво означава „въртя се”?”, то най-добрият отговор на такива въпроси ще бъде незабавно да напишете думата с печатни букви, с което успешно да попълните речниковия запас на вашето дете.

То ще чувства особена гордост и допълнително удоволствие от изучаването на думи, които са се появили в занятията благодарение на самото него.

 

ВТОРИ ЕТАП (словосъчетания)

Сега, след като детето вече е усвоило основния речников запас, то е готово да съединява думите заедно, за да получава от тях различни комбинации.

Това е важна междинна стъпка между четенето на отделни думи и цели изречения. Словосъчетанията създават мостове между основните „строителни блокове” на четенето – отделните думи – и следващата съставна част на процеса – изреченията. Разбира се, че след това трябва да възникне способността за четене на цели групи взаимосвързани думи, наречени изречения. Междинният етап във вида на словосъчетания ще облекчи детето в развитието на тази способност.

И така, вие трябва да прегледате речниковия запас на своето дете и да помислите какви комбинации можете да съставите от думите, което то вече е научило. Разбира се, някои от тях ще се наложи да видоизмените, за да се получат смислени съчетания.

Най-простата и полезна група думи, която лесно се усвоява от децата, е названията на основните цветове:

червен

виолетов

син

оранжев

черен

розов

жълт

бял

сив

зелен

кафяв

пурпурен

Тези думи може да напишете на обратната страна на картончета в съответния цвят. Вие учите детето на чете една или друга дума, а след това обръщате картата и му показвате този цвят, който думата означава.

Децата се учат да различават и назовават цветовете лесно и бързо, получавайки голямо удоволствие, когато познаят. След като бъдат усвоени основните цветове, пред децата се открива огромен свят на всевъзможни цветове и оттенъци (индиго, лазурен, златен, меден, маслинен, сребърен и т.н.).

След като се убедите, че детето е усвоило основните цветове, може да предложите на вниманието му следните словосъчетания:

оранжев сок

розови пръсти

сини очи

жълт банан

червена кола

зелена ябълка

черни обувки

бяла стена

сиво куче

кафяв молив

Всяко от тези съчетания има голямо значение, доколкото детето сега знае две думи като една. Тези съчетания съдържат два основни момента, които доставят на детето удовлетворение. Първо, то е доволно, че е познало думата, която вече знае и второ, започва да разбира, че от комбинациите от две стари думи възниква ново понятие. Това му открива врата към вълшебния мир на печатните страници.

След известно време ще почувствате, че е необходимо до се придвижите по-нататък. Тогава започнете да учите детето на антоними (бел.прев.: противолопожни по значение думи):

голям

малък

висок

нисък

дебел

слаб

десен

ляв

мек

твърд

празен

пълен

чист

мръсен

весел

тъжен

хубав

лош

тъмен

светъл

И отново, според възрастта и опита на вашето дете, можете (разбира се, по желание) на обратната страна на тези картончета с думи да поставите картинки. „Голям” и „Малък” – това са много прости понятия дори за най-малкото дете. Възрастните са склонни да считат, че тези понятия са абстрактни и те действително са такива. Въпреки това,тези абстракции буквално се носят във въздуха около детето и то е способно мигновено да ги постигне, веднага след като му бъдат представени в проста логическа форма. Те са тясно свързани с неговия ежедневен живот и затова, ако може така да се каже, са близки до сърцето му. А сега словосъчетанията:

празна чашка

пълна чашка

голям стол

малък стол

весела мама

тъжна мама

дълга коса

къса коса

чиста блузка

мръсна блузка

дясна ръка

лява ръка

 

 

ТРЕТИ ЕТАП (прости изречения)

Сега ви предстои да направите още една несложна стъпка и да преминете от словосъчетания към прости изречения. За целта на основа на първите трябва да съставите вторите.

Мама скача

Борко чете

Тати яде

Дори при речников запас от 50 до 75 думи, количеството комбинации е огромно. Има два забележителни начина да научите простите изречения и на вас ви предстои да се ползвате и от двата.

Използвайки вашите карти с размер 10х45 см, съставете набор от 5 изречения. Ще ви се наложи да намалите размера на шрифта, за да успеете да поберете на картончето 2-3 думи. Поради това височината на буквите вече няма да бъде 7,5, а 5 см. Не сбутвайте думите една в друга, нека между тях има празно бяло пространство, за да могат леко да „дишат”. Три пъти дневно в продължение на 5 дни, (а може и по-малко) показвайте на детето тези карти. След това започнете да обновявате набора си, отделяйки 2 стари изречения и замествайки ги с 2 нови. Вашето дете ще ги усвоява много бързо, тъй че преминавайте към новите изречения с максимална възможна скорост.

 

Слонът яде

Направете простичка книга с изречения. Тази книга ще включва вашите 5 изречения и по 1 илюстрация към всяко от тях. Размерът й ще бъде 20х45 см, височината на червения шрифт – 5 см. Страниците с текста трябва да са поставени пред тези с картинките. Тази книга ще бъде своеобразен дневник на детето ви.

Книгата може да бъде лесно илюстрована със снимки на самото дете, когато то изпълнява едно или друго действие. Тези книги ще бъдат като указателни стълбове по пътя на развитие на вашето дете. По правило, децата много обичат тези книги, затова не съжалявайте за времето, отделено за изготвянето им. Започнете с първите десет страници, които ще четете на детето 2-3 пъти дневно. След няколко дни пригответе нова глава, въз основа на същия речник от запас.

Борко яде 

 

Ще се получи чудесен дневник на живота на вашето дете с негови снимки.

 

ЧЕТВЪРТИ ЕТАП (сложни изречения)

След простите изречения остава да поговорим за сложните изречения. На този етап вашето дете вече е способно да направи втората по значимост крачка, след като първо се научи да различава отделните думи. Сега то е в състояние да разбира пълноценни изречения, изразяващи завършена мисъл.

Ако бяхме способни да разбираме само познати изречения, кръгът на нашето четене би бил много ограничен. Но, отваряйки нова книга, ние искаме да намерим в нея нещо, което никога преди не сме знаели.

Научаването на отделни думи и разбиране на значението им (предмет или понятие) – това е първата и основна крачка по пътя на обучението по четене. Научаването на думи, които се използват в изречения и могат да означават много по-сложни понятия – това е втората изключително важна крачка в това направление.

На този етап можем да ползваме същите процедури, които ползвахме и на третия етап. Обаче ни предстои да увеличем количеството думи, съдържащи се в изреченията. Преди избирахме от 5 съществителни и 5 глагола по една дума и съставяхме изречения от типа „Мама яде”; сега ни предстои да ги допълним, за да се получи „Мама яде банан”.

Не е необходимо специално да обясняваме на детето значението на предлозите, тъй като и без това ще ни се наложи да направим за тях отделни карти. Децата така или иначе се научават да говорят правилно дълго преди да усвоят правилата на граматиката.

Когато приготвяте изречения от 3-4 думи, използвайки двата метода от третия етап, описани по-горе, добавете към тях наречия и прилагателни, за да получите изречения от типа:

 

Мама яде жълт банан

 

Отново ще ви се наложи малко да намалите шрифта, като височината на буквата да е 4 см. За да размествате свободно думите, може да удължите картите до 45 см.

Ако вече сте играли със своето дете на съставяне на изречения и при това сте оставяли инициативата в неговите ръце, то навярно сте обърнали внимание, че на детето му харесват абсурдните или смешни изречения.

слонът

пие

сок

 

тати

прегръща

ягода

 

Валя

седи

на

гръб

Нека посочените примери ви вдъхновят за нещо подобно. Тъжно е да говорим за това, че нашето собствено училищно образование е било толкова скучно и стерилно, че подсъзнателно и ние самите се стараем да избягваме хумора и известна доза абсурдност в процеса на обучение на нашите деца. Така често са ни напомняли, че „това е глупаво” или „това изглежда смешно”, че ние сме почти убедени, че процесът на образование и радостта са несъвместими. А това изобщо не е така. Хуморът, който създава известна доза абсурдност, прави от обучението развлечение и от развлечението – обучение. Колкото по-весело протичат занятията, толкова повече ще усвоява вашето дете.

Колко невероятно биха протичали занятията, ако вие и детето се съревновавате в това, кой от вас ще измисли по-оригинални комбинации и всичко завършва с весело боричкане, прегръдка и целувка.

Доколкото всяко изречение, измислено от вас и записано на карта или в книгата, се състои от отделни думи, които вашето дете вече е изучило, много скоро то ще съумее да усвои множество такива изречения.

Ще постъпите мъдро, ако изхождате от ограничен запас от думи (примерно около 50) и въз основа на тях съставите заедно с детето толкова изречения, колкото се получат. При това детето ще тренира способността си да използва познати думи. Ако то успее да разшифрова едно или друго изречение, то неговата увереност в силите му ще нарастне, без значение от това, от какви думи се състои изречението.

На този стадий вие продължавате да предоставяте на детето нов учебен материал, като му четете на глас изречения или книги. Според възрастта, езиковите способности или личните особености, то и само може, ако пожелае, да произнася едни или други думи на глас или да чете на глас цели изречения. Ако то прави това, защото му се иска, то това е прекрасно. Вие не трябва да го карате да го прави.

Преминавайки към все по-дълги изречения, размерите на картончетата ще ви станат малки. Постепенно ще ви се наложи да направите следното:

 • Да намалите размера на шрифта;
 • Да увеличите количеството думи;
 • Да измените цвета на буквите от червен на черен.

Започнете с неголямо намаление на размера на шрифта. Разбира се, няма да ви се иска значително да намалите размера на буквите, защото ще се опасявате, че това ще затрудни  детето ви. Затова опитайте като начало да направите височината на буквите 2,5 см. Използвайте този шрифт в продължение на няколко седмици. Ако не възникнат проблеми, то може да увеличите количеството думи. Ако до сега сте използвали изречения от 5 думи, увеличете ги на 6. И запазете размера на буквите от 2,5 см. Известно време използвайте изречения от 6 думи. Ако всичко върви добре, намалете височината на буквите до 1 см.

Много е важно да спазвате следното правило: никога не трябва да намалявате размера на шрифта и едновременно с това да увеличавате количеството на думите.

Отначало леко намалете височината на буквите, известно време използвайте този размер, а едва след това увеличете количеството на думите.

И едното, и другото трябва да правите постепенно. Помнете, че изреченията не могат да бъдат написани с много големи букви или твърде отчетливо – опасявайте се само от това, че буквите може да са твърде малки или твърде нечетливи. Никога не прибързвайте!

Ако твърде бързо намалите размера на шрифта или увеличите количеството думи, то може да изгубите вниманието на детето. То ще започне да се оглежда настрана или просто няма да гледа картончето, а вас, доколкото написаното изречение ще бъде за него твърде сложно. Ако това се случи, върнете се към предишния размер на шрифта или към предишния брой думи в изречението. По този начин ще възвърнете неговия интерес и ентусиазъм. Останете на това ниво достатъчно дълго и едва след това повторете опита да усложните материала.

При това не е необходимо да изменяте размера или цвета на отделните думи. Вече изяснихме, че запазването на думите големи облекчава задачата и на майката, и на детето.

Въпреки всичко, когато приготвяте книга с размер на буквите 2,5 см и изречения от 5-6 думи, ви предлагаме да преминете към черен шрифт. При намалението на размера на буквите черния цвят създава по-голям контраст и разчитането на написаните букви е значително по-леко.

Сега всичко вече е готово за преходакъм последния и най-вълнуващ етап – книга. Ние вече сме готови за тази стъпка, създавайки книгата от словосъчетания, прости и сложни изречения. Но всичко това беше само подготовка към най-главното.

Пътят е ясен и сега ни остава само да се устремим по него до самия край.

 

ПЕТИ ЕТАП (книги)

Сега вашето дете е готово да чете истински книги. До сега то вече е прочело множество самоделни книги, усвоило е отделни думи и словосъчетания, прости и сложни изречения. С всичко това то ще се сблъска при четенето на своята първа истинска книга. Доброто усвояване на целия предходен материал е ключ към успеха на този етап.

Сега вашето дете умее да се обръща към думи и изречения, написани с големи печатни букви. А от тук нататък му предстои да се научи да работи с малък печатен текст, съдържащ огромно количество думи на всяка страница.

Колкото по-малко е детето, толкова по-предизвикателна ще бъде тази крачка. Помнете, че докато сте учили своето дете да чете, вие сте съумели достатъчно да развиете и укрепите неговия зрителен апарат.

Когато на предходните етапи твърде бързо сте намалявали размера на шрифта и така сте затруднявали обучението на детето, то също така сте могли и отчетливо да определите какъв именно шрифт е най-удобен за него.

Доколкото думите, които то вече знае, оставаха едни и същи, и цялата работа се състоеше само в размера на шрифта, който се намаляваше с всяка стъпка, значи вие вече можете да направите определен извод: способно ли е вашето дете да чете по-бързо, отколкото му позволява развитието на неговите зрителни органи.

Да предположим например, че детето напълно е усвоило третия и четвъртия етап, когато височината на буквите е била 5 см, но се затруднява да чете същите думи, напечатани в книга. Очевидно е, че за него те са твърде малки. Тогава вие трябва просто да приготвите допълнителни думи и прости изречения, написани все със същия шрифт от 5 см. Използвайте за това тези думи и изречения, които е лесно да представите и на детето ви ще е приятно да чете. След два месеца отново се опитайте да премитете към книга с малък шрифт. Ясно е, че ако шрифтът е твърде малък, то самите вие трудно ще го четете.

Ако в това време, когато преминете към четене на книга, отпечатана с шрифт от 1 см, вашето дете вече е навършило 3 години, то при вас вероятно няма да възникнат особени проблеми. Ако сте пристъпили към четене на книга, когато детето още не е навършило 2 години, то с голяма степен увереност може да предположим, че ще ви се наложи да направите сами или да намерите книга с шрифт от 2,5 до 5 см. Ако това свърши работа – прекрасно, доколкото такова четене ще допринесе до по-бързото развитие и съзряване на мозъка на детето.

Родителите трябва особено да се погрижат за намирането на книга, по които ще учат детето си да чете. Тя трябва да съдържа думи и изречения, които вече са познати на детето. Правилния избор на книга е много важен, като при това трябва да се придържате към следните правила:

 • Книгата трябва да съставена от речников запас от 50-100 думи.
 • В нея трябва да има не повече от 1 изречение на страница.
 • Височината на печатния шрифт трябва да бъде не по-малко от 1 см.
 • Текстът трябва да предшества илюстраците или да е отделно от тях.

Една или две книги ще бъдат недостатъчни да удовлетворят интереса на вашия млад читател – трябвада намерите много такива книги. Затова най-простия изход от положението е да купите интересни книги и да ги препишете с по-голям, четлив шрифт, който е подходящ за вашето дете. Изрежете илюстрациите и ги подлепете във вашата самоделна книга.

Понякога се налага да упростите текста, за да го направите по-разбираем за детето. Или може да възникне такъв вариант – намерили сте книга с прекрасни илюстрации, но глупаво съдържание, което може да доскучае на детето. Съчинете сами текст, използвайки по-обширен речник и по-сложна структура на изреченията.

Съдържанието на книгата е изключително важна. Детето иска да чете книги по същите причини, по които и възрастните. На него му харесват добре написани приключенски историии и приказки. Увлича го вълшебния свят на измислиците и не само. Книги, които разказват за живота на известни хора или за живота на животните, също са популярни сред малките.

Ако книгата ви изглежда интересна, то вероятно тя ще се понрави и на вашето хлапе.

По-нататък, дори ако книгата ви се види трудничка, то по-добре леко да помогнете на детето в процеса на четене, отколкото да купите твърде примитивна книга, която може да му доскучае.

Помнете следните правила:

 • Направете сами или намерете книги, които ще бъдат интересни на вашето дете;
 • Преди да пристъпите към четене, научете детето на всички нови думи, които ще срещне в нея;
 • Текстът трябва да бъде голям и четлив;
 • Убедете се в това, че детето първо ще прочете текста, а едва след като обърне страницата, ще види илюстрацията, която го следва.

След като всички тези условия са спазени, можете да пристъпите към четене. Седнете заедно с детето и започнете да му четете книгата. Ако то поиска да прочете някои думи самостоятелно – прекрасно. Впрочем, това много зависи от неговата възраст и лични особености. Колкото по-малко е детето, толкова по-малко ще иска да чете на глас. В този случай вие четете, а то слуша.

Четете с ентусиазъм, без да бързате и колкото може по-изразително. Не е нужно да посочвате на детето всяка прочетена дума. Но то самото може да поиска това. Което ще е забележително! Главното е това да не ви задържа твърде много.

Четете книгата два-три пъти на ден в продължение на няколко дни. Всяка книга има своя собствена съдба. Някои се връщата на полицата след няколко дни, други ще занимават вниманието ви в продължение на седмици.

Вашето дете ще започне да събира своя библиотека. Прочетената книга сложете на полицата – нека детето после я чете самостоятелно толкова пъти на ден, колкото иска.

Постоянното попълване на библиотеката е удоволствие и гордост за вашето дете. На този етап то вече обичайно взема книга със себе си, където и да отива.

В това време, докато другите деца ще скучаят, пътешествайки в автомобили, стоейки по магазините или седейки по кафенетата, вашето дете ще има своите книги – старите, което е готово да препрочита отново и отново и новите, които ще очаква от вас всяка седмица.

На този етап книгите на може да бъдат твърде много, доколкото детето ще започне буквално да ги изгълтва. Колкото повече книги получава, толкова повече ще иска да има. В свят, където 30 % от 18-годишните учащи се в нашите образователни училища не са способни да четат нормално, а много завършващи даже не могат да прочетат собствените си дипломи, необходимостта да обезпечавате вашето дете с книги ще бъде много приятен проблем.

 

Изводи

В процеса на обучение по четене същестуват три нива на разбиране. Според това как детето ги достига едно след друго, то демонстира на околните изобилие от нови вълнуващи открития. Даже радостта на Колумб от откриването на Новия свят едва ли може да се сравни с радостта на детенце, достигащо поредното ниво на разбиране.

Естествено, че на първо място то получава удоволствие, откривайки, че написаните думи означават известни за него предмети и хора. За детето това е равносилно на разкриването на секретен шифър, който ползват възрастите и който то сега вече знае. Обзема го огромна, неописуема радост. По-нататък то забелязва, че думите, които чете, може да се използват заедно и в такъв вид служат вече не само за означаване на обезки. Това е не по-малко чудесно откритие.

Последното откритие, направено от детето, ще бъде непременно забелязано от родителите, доколкото е най-значимото. Да, книгата, което то чете, му дава възможност да се наслади на разбирането на това, зад кои от тайните названия стои един или друг обект; да бъде способно да разшифрова вериги от думи и да разбере какво съобщават те за предметите или хората. И най-главното е, че детето внезапно осъзнава, че книгата разговаря с него, и то само с него самото. От този момент, когато в съзнанието му достигне този факт (а това понякога не се случва даже тогава, когато то вече е прочело много книги), вече нищо не може да го спре. В този момент то става читател в оригиналния смисъл на тази дума, разбирайки, че познатите му думи може да бъдат поставени в друг ред, при което да създадат нова мисъл. И на него повече не му се налага да изучава нови набори от думи всеки път, когато поиска да почете нещо.

Какво велико откритие! Не много други открития през последващите години от живота могат да се сравнят с това. Сега вече детето ще разговаря като възрастен всеки път, когато то само поиска. За това е достатъчно просто да отвори книга.

За него са станали достъпни всички натрупани от човечеството знания, а не само знанията на членовете на неговото семейство или съседите. Още повече, то може да се запознае с хора, които са живели много векове преди него, в други страни и континенти.

Придобивайки способността да пишем и четем ние започваме да поемаме съдбата си в свои ръце. Благодарение на тези две умения човек може да получи в наследство знанията на друг човек, живял в друга страна и 100 години преди него. Човешките знания притежават свойството да се натрупват. Човек затова и е човек – защото умее да чете и пише.

Именно в това се състои оригиналната значимост на това, което притежава вашето дете, когато се научи да чете. След като направи това откритие, то навярно ще се опита да го донесе до вас, за да не го загуби. Ако се обърне към вас с това, изслушайте го уважително и с любов. Всичко, което детето ви разказва е изключително важно.


източник: http://www.kid.ru/

превод: Живо Слово

 

Последно променена в Четвъртък, 24 Януари 2013 23:59
Още в тази категория: « Хармонично развитие на детето