Неделя, 14 Октомври 2012 12:59

Основите на Възнесението

Написана от
Тъй като се ускоряваме в новата парадигма, ние се изправяме пред различни правила на съществуване,  които трябва добре да ни се изяснят. Едно от тях е как съзнателно да изберем на индивидуално ниво, къде искаме да отидем.  Ние сме тези, които ще направим избора – няма да има никаква външна сила, която „да ни избере”.

 

Основите да видим какъв избор правим и еволюционните пътища за реализирането му, са следните:

1. Служене на другите и на себе си

Това е дуално съществуване. За да служим на другите, се нуждаем от хора, които или спят, или току що се пробуждат, на които да предоставяме услугите си. По подразбиране това означава и че се нуждаем от потисници и тъмни същества, които с всички сили се опитват да държат другите потиснати, спящи и поробени.

Да служим на себе си е същото като горното. За да създадем предизвикателство, се нуждаем от хора, над които можем да властваме, нуждаем се и от битки. И следователно се нуждаем от работници на светлината и бодхисатви, които да се конкурират и борят. Това включва и да предоставяме силата си на „спасители” или „Богове”.

2. Силата на Аз-а

Това е конкретното място, където тази планета иска да отиде. На това място всеки индивид е напълно пробуден и способен да създаде своя собствена реалност. Няма осъждане и няма капацитет за властване над другите, както и другите нямат власт над нас. Завесата е напълно вдигната на лично и на колективно ниво. Физическата реалност на планетата и нашите физически тела са много по-фини и пластични. Вибрациите са много по-високи, което позволява на съществата да бъдат напълно пробудени. Излизаме от ограничението на „линейното време” и пространство. Това е една опитност на разширено физическо и колективно съществуване. И правим повече съзнателни отколкото програмирани или несъзнателни избори.

__________

Без значение какво избираме, важно е да помним, че всяко човешко същество е изключително мощно. Никой не може да бъде принуден да има преживяване, което той или тя не е избрал. В същото време, при действието на последната парадигма, силите, които властваха, работиха много, за да държат човечеството в неведение по отношение на истинската ни природа и на това да „гласуваме” накъде да се развиваме като вид. Вместо това „лодката” е била насочвана чрез директно влияние чрез медиите, религията, обществените и културни вярвания и образованието. Във вибрационен аспект, физическата реалност е поддържана много плътна, чрез употребата на плътна и замърсена храна, дроги и химикали в храната и водата и замърсяване на околната среда. По този начин властващите сили имат възможност да „използват” нашата индивидуална сила за собствените си цели. Мощта на всяка личност е същата, разликата е само в това „кой” я ползва.

Запомнете основите на „възнесението” (разширяване на осъзнатостта)

  1. Повдигнете личната си вибрация чрез преработка на страха (пълният текст на упражнението за преработка на страха се намира в Tools(инструменти) от менюто на сайта).
  2. Повдигнете личната си вибрация чрез прочистващи програми (детоксикация), употребявайте чиста вода (без химически примеси) и храни с висока вибрация.
  3. Правете ежедневно поне 20 минути медитация в мълчание.
  4. Балансирайте своето физическо тяло и го поддържайте в съзвучие с фините си тела. Можете да ползвате за това Ascension101 Course или да потърсите други инструменти в Интернет.
  5. Помолете висшият си аз напълно да се въплъти в настоящото ви физическо тяло. И отработете всяка мисъл, съмнение или неспособност, които срещате, докато четете това.

 

Пожелавам ви чудесно преживяване на напълно осъзнат избор!

 

Прегръдки, Инелия

 


превод: Живо Слово

източник: http://ascension101.com/bg/awakening/193-the-basics-of-ascension.html

Последно променена в Неделя, 14 Октомври 2012 15:17