Вторник, 12 Февруари 2013 22:36

Безупречното намерение и нашия капацитет да проявяваме

Написана от
Проявлението на нашите "желания" става все по-непосредствено. Хореографията на Вселената, която подкрепя желаните от нас резултати, е все по-силна всеки ден.

Малките деца, тийнейджърите и младите хора, видимо са в състояние да проявяват много по-бързо, отколкото ние на тяхната възраст, или, в много случаи, отколкото ние сега.

Това е така, защото те нямат същите програми, с които ние сме били „инжектирани”, те растат в среда с по-висока вибрация и "проявяването" е в техния ежедневен речник.

Капацитетът на нашето прояваване се подхранва от безупречността. Но как да се постигне състояние на безупречност? И всъщност какво означава безупречност?

Според Webster Marriam (речник), безупречността означава, "неспособен да съгрешава или не се поддава на греха" и "свободен от вина или обвинение; без недостатъци".

Да съгрешаваш в повечето езици означава „липса на цел” или „отклонение от Божия закон”.

Преведено на нерелигиозен език, това означава да се отклоним от своя Висш Аз, от нашата основна, същностна енергия, която е Светлина/Любов.

Как да разберем дали сме безупречни? Ако мислим за нещо, което желаем в живота си, но имаме само нисковибрационни мисли, чувства или физически реакции, това е емоцията, която ще бъде проявена.

Всичко, което не резонира „правилно” в нашите физически и емоционални тела, е „отделяне от нашия Висш Аз”.

Поради това, ако желаем огромна красива къща, защото искаме да „да им покажем, че сме по-добри от тях”, които и да са „те”, ние проявяваме липса. Или ако искаме да си намерим „духовен приятел” защото сме извънредно самотни и не можем да понасяме мисълта за още едно самотно посещение на кино, то проявяваме „самота”. Някои от най-самотните хора, които съм срещала, живеят с някой важен човек.

А понякога искаме да проявим нещо тъй като смятаме, че това е нещото, което ще ни направи „щастливи”.

Най-нисковибрационните „причини” за нашите цели и желания са основани на страх или нужда. И много пъти скритите причини за нас да не проявяваме, са също страх или нужда.

Понякога може да се страхуваме да проявяваме нещата, особено когато става дума за пари или здравословни взаимоотношения, защото се страхуваме, че ще „обидим силата”, а друг път – защото се страхуваме, че след като имаме желаното, ще го загубим. А много пъти – и защото „не сме готови да приемем” отговора, а именно – това да притежаваме проявеното. Аз лично имах такава опитност напоследък!

Какво можем да направим?

Направете списък на три неща, които желаете бързо да проявите. Може да бъде нещо материално, част от обкръжаващата ви среда, някакви взаимоотношения да започнат или да бъдат прекратени, емоционална промяна, каквото и да е.

Решете кое от тях е най-важно за вас.

Запитайте се дали това е „ваше лично” желание. Ако получите отговор „не”, попитайте тялото си дали това не е „негово” желание (ако изпитвате трудности да общувате с тялото си, направете упражнението „Свързване отново с физическото тяло” от курса „Възнесение 101” през следващите 21 дни).

Запитайте се „защо” вие или тялото ви желае това. Вижте отговора – желанието ви на страх ли се основава или на нужда? Отработете го.

Попитайте се отново „защо” вие или тялото ви желаете това и вижте каква е основната енергия в отговора, който ще получите този път. Ако е нисковибрационна, работете отново със страха или нуждата. Повтаряйте упражнението докато спрете да получавате такива отговори.

След като отговорите свързани с енергиите на страха и нуждата престанат, обикновено последващият отговор е „защото искам да съм щастлив”.

Проявете състояние на радост във вашето физическо, ментално и емоционално тяло. Благодарността за нещо прекрасно в живота ви е отличен начин за навлизане в такова състояние на радост.

След като изпитате радост, вие сте свободни. След като сте свободни, може да прегледате отново нещата, които желаете да проявите и да проверите дали все още се „нуждаете” от тях или не.

След като вече не се „нуждаете” от тях или отсъства каквато и да било негативна вибрация, свързана с тях, вие сте напълно свободни.

В основата си това, което правим тук, е изчистване на нещата, които проявяваме, от ниски вибрации (отделящи от Източника) и поставянето им точно в Източника (любов/светлина).

Ние проявяваме с нашите физически, емоционални и ментални тела. Ако те са в „нужда”, „страх”, „гняв” или друг вид енергия, която не е радост, светлина, любов, то те ще проявят емоциите и ситуациите, за които „вярваме”, че са възможни.

Ние сътворяваме петото измерение, ние сътворяваме физическия свят, ние сътворяваме това, което се случва в живота ни. Правим това от рождението си, но несъзнателно. Правим го въз основа на обществени правила и програми като страхове, нужди и илюзията на липсата. Това, което постигаме с горното упражнение, е че започваме да сътворяваме своя свят съзнателно. Това е единствената разлика! Ставаме осъзнати за процеса и съзнателно проявяваме.

Колкото по-висока е нашата вибрация и колкото по-добра е връзката с нашето тяло, емоции и разум, толкова по-бързо можем да проявим една фантастична реланост, не само за нас самите, но и за цялото човечество.

 

Благодаря ви, че прочетохте тази публикация! Два пъти повече ви благодаря за работата по издигане на вашата собствена вибрация и по проявяване на една фантастична реалност за всички нас. Smile

 

Инелия Бенц


превод: Живо Слово

източник: http://ascension101.com

Последно променена в Вторник, 12 Февруари 2013 23:40