Живо Слово

Живо Слово

Уеб сайт:: http://www.jivoslovo.info/
Йешуа чрез Памела Крибе
Йешуа чрез Памела Крибе
Вие сте длъжни да върнете Бога в живота си!
 Ако не мислите за Бог, вие се отделяте от Бога.
Дойде времето за извършване на революция във вашето съзнание!
На вас ви прeдстои да се върнете към Бог
Необходимо е да положите максимални усилия, за да върнете Бога в живота си.
Аз ви указвам Пътя за излизане от лабиринта на илюзията
Променяйки себе си, вие ще промените обкръжаващия ви свят.
Силата на духа управлява света