В настоящия раздел „Слово на Мъдростта” са публикувани избрани диктовки от Възнесените Владици, получени чрез Посланика Татяна Микушина.

Целта на материалите, както казва тя , е „да помогнат за съхраняването на вътрешните ориентири и вътрешното съзвучие с Бога вътре в нас”.

 

 

"Във всички религии във всички времена е имало хора, стоящи на позиции различни от тези на официалното ръководство на  църквата. Старци, йоги, пророци, мистици… С авторитета на някои от тях се е съобразявала официалната религия, но в повечето случаи са ги преследвали и дори лишавали от живот.

Във всяка религия има два подхода: външен път – следване на определени догмати и ритуали, и вътрешен път – търсене на непосредствена, лична връзка с Бога.

По първия път вървят 90 процента от вярващите. Малко са онези, които рискуват да тръгнат по втория път. Това е пътя на посвещението, тайните знания, личния мистичен опит.

В различните исторически времена на Земята са съществували тайни школи на посветените. Знаем за питагорейците, есеите, за мистериите в Древния Египет. В края на 19 век е направен опит да се даде част от тайните знания на по-голяма аудитория. Това е осъществено чрез Е.П. Блаватска и Теософското общество.  По-късно знанията са давани чрез Елена и Николай Рьорих. Още по-късно - чрез редица организации в Америка: Мост на Свободата, Движението АЗ СЪМ, Самит Лайтхауз.

А по нататък?

За да стане понятен смисъла дори на знанията, дадени чрез тези хора и тези организации, е необходимо постоянно присъствие на Земята на хора, които поддържат вътрешен контакт с Бога. Това е много важно сега, когато се появиха прекалено много лъжеучители и екстрасенси. Някой трябва да поддържа истинската, Божествената вибрация.
Някой трябва да съхранява своето съзнание постоянно в съзвучие с Бога. Само от тази точка на съзвучие може да се оцени ставащото на Земята и да се разбере даденото  по-рано и записано на страниците на древните книги знание.”

Татяна Микушина

 

Списък на всички диктовки, получени през периода 2005-2012 г. (с линкове към тях) се намира тук: http://sirius1-bg.net/sirius/

Преводите на диктовките на български език са от сайта http://sirius1-bg.net/sirius/, публикувани с разрешението на Темелко Темелков. Благодарим на целия екип за служението!

Поздравление за настъпващата Нова Година
Необходимо е да започнете да действате!
Вие трябва да бъдете проникнати от благоговение пред Великата жертва, която Санат Кумара принесе за вашите животопотоци
В Посланията на Владиците на Мъдростта се казва, че Кармичното Ръководство заседава два пъти в годината в периодите на зимното и лятното слънцестоене.
Във вас е скрит огромен потенциал за самонастройка към Висшите светове
Пояснения към ситуацията на планетата
Ще влезем достойно в Новата Епоха!
Вашата основна задача е да повишавате съзнанието на хората на планетата Земя
Аз дойдох да ви дам Учение за Бога
Сега настъпи вашето време да действате