В настоящия раздел „Слово на Мъдростта” са публикувани избрани диктовки от Възнесените Владици, получени чрез Посланика Татяна Микушина.

Целта на материалите, както казва тя , е „да помогнат за съхраняването на вътрешните ориентири и вътрешното съзвучие с Бога вътре в нас”.

 

 

"Във всички религии във всички времена е имало хора, стоящи на позиции различни от тези на официалното ръководство на  църквата. Старци, йоги, пророци, мистици… С авторитета на някои от тях се е съобразявала официалната религия, но в повечето случаи са ги преследвали и дори лишавали от живот.

Във всяка религия има два подхода: външен път – следване на определени догмати и ритуали, и вътрешен път – търсене на непосредствена, лична връзка с Бога.

По първия път вървят 90 процента от вярващите. Малко са онези, които рискуват да тръгнат по втория път. Това е пътя на посвещението, тайните знания, личния мистичен опит.

В различните исторически времена на Земята са съществували тайни школи на посветените. Знаем за питагорейците, есеите, за мистериите в Древния Египет. В края на 19 век е направен опит да се даде част от тайните знания на по-голяма аудитория. Това е осъществено чрез Е.П. Блаватска и Теософското общество.  По-късно знанията са давани чрез Елена и Николай Рьорих. Още по-късно - чрез редица организации в Америка: Мост на Свободата, Движението АЗ СЪМ, Самит Лайтхауз.

А по нататък?

За да стане понятен смисъла дори на знанията, дадени чрез тези хора и тези организации, е необходимо постоянно присъствие на Земята на хора, които поддържат вътрешен контакт с Бога. Това е много важно сега, когато се появиха прекалено много лъжеучители и екстрасенси. Някой трябва да поддържа истинската, Божествената вибрация.
Някой трябва да съхранява своето съзнание постоянно в съзвучие с Бога. Само от тази точка на съзвучие може да се оцени ставащото на Земята и да се разбере даденото  по-рано и записано на страниците на древните книги знание.”

Татяна Микушина

 

Списък на всички диктовки, получени през периода 2005-2012 г. (с линкове към тях) се намира тук: http://sirius1-bg.net/sirius/

Преводите на диктовките на български език са от сайта http://sirius1-bg.net/sirius/, публикувани с разрешението на Темелко Темелков. Благодарим на целия екип за служението!

Аз искам да помогна на всеки от вас
Вашето съзнание и способността ви за различаване, ще ви дадат възможност да продължите еволюцията си
Сега започва вашата работа за Бога
Пожелавам ви да постигнете онази  степен на осъзнатост, която ще ви позволи да се устремите по най- висшия Път
Дойде времето за извършване на революция във вашето съзнание!
Учение за пророците и за пророчествата
Учение за слизането на кармата в края на годината
Всеки ваш акт на Служение на всички живи същества намалява вероятността от поредния грозящ катаклизъм
Страница 5 от 5