Сряда, 31 Октомври 2012 16:27

Духовният лечител Жоао де Деус (Joao de Deus, John of God) в Европа 2012

Написана от
Ръководство за протичането на събитията
 1. Подготовка за събитието
 2. За по-добро разбиране на лечебната работа
 3. Регистрация за събитието и местоположение
 4. Преглед на различните видове подбуди за лечение
 5. Последователност на събитията по време на Духовните лечебни дни
 6. Духовна операция или интервенция
 7. Други важни въпроси, свързани с Лечебните дни

1. Подготовка за събитието

Как можете да се настроите за Духовните лечебни дни?

Каквито и да са причините ви за участие в Лечебните дни – дали търсите лечение на физическа, физиологична или психична болест; или търсите отговор на жизненоважни въпроси; или искате да се придвижите напред по духовния си път – съществата, които работят чрез медиум Жоао, правят едно ясно изявление: „Ние вършим само 25 % от работата, Бог върши 25 %, а останалите 50 % са във вашите ръце”. Нашият съвет: няколко дни преди събитието се настройте за Лечебните дни. За целта помислете и попитайте сърцето си по отношение на коя ситуация или болест в живота си желаете да помолите за помощ. Визуализирайте как тази ситуация или болест е възникнала, какво съобщение носи и какво може да бъде научено от нея. Попитайте се какво можете и сте готови да направите, за да се промени тази ситуация. Напишете това и го носете със себе си на събитието. Ако получите други отговори или вдъхновения по време на Лечебните дни, можете да ги добавите към написаното. По този начин картата на личния ви път става видима и можете да свършите своите 50 %.

Какво можете да очаквате от Лечебните дни?

След като се подготвите за участие по вашия начин, бъдете отворени за всякакви нови преживявания, които може да срещнете. Има причина, поради която сте на събитието, дори да не я осъзнавате. Дайте своята част чрез отдаване на енергия, отвореност и пълно внимание към Лечебните дни, по същия начин, по който всички останали присъстващи, чрез медиум Жоао и духовните същества, правят всичко възможно да поддържат процеса в движение и да ви помогнат да се изцелите. Бъдете осъзнати, че това е вашият личен лечебен процес, тъй като вие сте уникален индивид, както и че във всеки момент вие лично сте отговорни за собствения си житейски път и за лечението, което се случва – никой, дори духовните същества, не може да ви освободи от тази отговорност. Ако сте дошли вътрешно подготвени за участие в процеса с цялото си сърце и същество, да получите интензивните лечебни енергии, тогава е най-вероятно вашето здраве и качеството на живота ви да се подобрят и да израстнете духовно и емоционално. Духовното лечение е дар, който ни се дава чрез Божията любов и благословия. Ние не го печелим, но въпреки това го получаваме в изобилие. Всичко, което се иска от нас, е да не затваряме вратата, а с отворено сърце и мъничко разум да приемем божествения дар. Няма нужда да вярвате в това, което се случва, за да постигнете положителен ефект, въпреки че е желателно да не сте дошли със съмнения, базирани на твърди предубеждения. Ще спечелите най-много от лечебната работа, която се случва, ако останете с отворено, настроено в съзвучие с духовната работа, непредубедено съзнание.

Правилата и тяхната важност

Възможно е по време на участието ви първоначално да не разбирате всички правила, чрез които е организиран лечебния процес. Може би няма да откриете смисъл във всички правила и препоръки, но не се обърквайте. Всички процедури през Лечебните дни са базирани на правилата и опита, който е бил създаден в Каза Дом Игнасио де Лойола в Бразилия. Мястото на събитието (в конкретния случай залите Залцбургарена в Залцбург, Австрия – Salzburgarena, Salzburg и Хесенхале в Алсфелд, Германия – Hessenhalle, Alsfeld) ще се превърнат в „духовна клиника” за времето на събитието. Същите духовни същества, които помагат и лекуват в Каза, ще присъстват и тук. Правилата и процедурите са установени до най-малък детайл. За да се чувствате добре и за постигане на вашите надежди и искрени желания, от вас се изисква да спазвате правилата и препоръките, които се представят пред участниците преди събитието и по време на Лечебните дни. Ако например ви е казано, да не кръстосвате краката си, или след духовна операция ви бъдат дадени специални правила, които трябва да спазвате, това е в резултат от опита с милиони лечения, които съществата са извършили чрез Жоао де Деус. Всички хора, които са на събитието заради вас – медиум Жоао, сътрудниците от Бразилия, сътрудниците от Европа и всички останали, ви приветстват от сърце и ще подхождат към вас с уважение и съобразяване по време на тези дни на лечение, любов и медитация.

Едно от правилата: бяло облекло

Съществата изискват да сте облечени в бели дрехи, както в Каза. Бялото е цветът на светлината и представлява чистотата. То е цветът, който съдържа всики останали  и представлява сиянието на душата, където божествената лечебна енергия вибрира и където всички ние сме едно. Белите дрехи ни настройват към лечебната работа и чрез обличането им ние изтъкваме своята вътрешна готовност да допуснем случването на дълбоките вътрешни процеси. Облеклото ви трябва да е удобно и не много тясно; когато сядате в  Стаите за медитация (Meditation Rooms), трябва да махате от себе си шапки и колани. Не трябва да сте облечени с къси панталони, блузи/фланелки без ръкави или други провокативни дрехи.

Доброволци

Тези събития са възможни с помощта на огромен брой доброволци. Такова събитие – където се полагат усилия за уреждане не само на по-големите детайли, но също така и на голям брой дребни детайли с оглед вашето удобство – не би се случило, ако се разчита само на бразилските сътрудници и персонала на организаторите. Ние благодарим сърдечно на всички помощници, които говорят не само немски и английски, но и други езици, за тяхната готовност и отвореност. Те ще ви съдействат и подкрепят при всяка възможност. Можете да ги разпознаете по цветните баджове. Както и в Каза, те имат свои специфични функции и задължения, с оглед осигуряването на спокоен поток за постигане на вашия успех, поради което ви молим да следвате техните инструкции.

 

2. За по-добро разбиране на лечебната работа

Спиритуализъм: няколко основни принципа

Доктрината на спиритуализма приема, че Бог е най-висшият разум, както и корен на всички неща. Бог създава индивидуални съзнателни духове, които живеят в невидимия духовен свят. Духовният живот на тези същества – с други думи на всички нас – е вечен, а животът в тяло е мимолетен.  Инкарнираните духове в тяло съставят човечеството в този и другите светове. Те работят върху собственото си развитие и съвършенство и в двете си форми – в тяло и като духове. В същото време те допринасят за еволюцията, за напредъка в материалния свят, чрез своите собствени таланти и божествен план. Когато се появяват, те не са съзнателни и без кристализирала собствена воля. С напредване на развитието и нарастване на съзнателността – в резултат на опитности във физическия и духовния свят – те се приближават все по-близо и по-близо до божествената воля и в едно блажено състояние преживяват великолепието на Бог и Творението. Броят на животите във физическо тяло и времето, прекарано между тях в духовната сфера, са индивидуални. Те зависят от волята на духовното същество и от склонността му да учи, от което се определя скоростта на неговото развитие.

Общуване между физическия и духовния свят

Доктрината на спиритуализма допуска, че ние можем да общуваме с духовния свят. Хората, които притежават способността да влизат в контакт с тези духове, са известни като медиуми. Има различни форми на общуване и различни видове медиуми - например лечители, канализиращи информация, пишещи или рисуващи. Равнището на способностите на медиумите силно се различава, в зависимост от степента на тяхното развитие. Спиритуализмът се базира на принципи, получени от духовния свят чрез Алън Кардек (Allen Kardec) и неговите медиуми. В Бразилия има хиляди центрове, в които се практикува спиритуализъм с голяма дисциплина и отдаденост. Каза Дом Игнасио де Лойола е уникална предвид размерите си, броя на посетителите, репутацията и влиянието си извън Бразилия.

Съществата: Духовете и медиума

Преди да започнем да обсъждаме работата на Жоао де Деус (Joao de Deus, John of God) нека изясним някои важни понятия. С термина „духовно същество” или „същество” назоваваме всичките 36 същества, които работят чрез медиум Жоао, както в Бразилия, така и когато той пътува зад граница. Въпреки, че всеки в известна степен има някакви способности, наричаме Жоао де Деус „медиум”, за да го отграничим от духовните същества, които се вселяват в него в продължение на една лечебна сесия. Жоао де Деус понастоящем е може би най-мощния жив трансмедиум в Бразилия, а вероятно и в целия свят. Уникалният му талант открива за нас рядката възможност да комуникираме директно с тези духовни същества и да отправяме към тях молби за здраве и лечение. Това е скъпоценна възможност, която всички ние трябва да ценим високо.

Други медиуми по време на Лечебните дни

Както в Казата, много други медиуми подпомагат европейските Лечебни дни. Всъщност всеки е медиум – вие също. Някои са развили тази способност в по-висока степен от останалите, но всеки притежава медиумни способности по рождение. Много от подпомагащите медиуми седят в "Стая за медитация І" или в "Стая на медиумите", където хората преминават след като получат духовно очистване. Или седят в "Стая за медитация ІІ" – наречена също така "Стая на духовните същества" – където Жоао седи в отдалечен ъгъл и приема тези, които търсят лечение. Някои от тези медиуми имат специални задължения и по много различни начини подкрепят всички, които са дошли да търсят помощ.

 

3. Регистрация за събитието и местоположение

Има ли препоръчителен оптимален брой дни?

От един до четири дни – в началото на периода на регистрация тези възможности са на ваше разположение. Какво се препоръчва? Има ли такова нещо като отпимално участие в събитието? Един ден достатъчен ли е или няколко дни е по-добре?

Възможно е да е започнал процес, който има нужда да бъде асимилиран и да желаете да го ускорите. Може вече да сте решили да пътувате до Абаджания и преди това да желаете да преживеете опитност с Жоао и съществата и да получител лечебен импулс. За това един ден определено е достатъчен. Ако от друга страна, точно в първия ден ви направят духовна операция, вие трябва да се отдадете на пълна почивка в следващите 24 часа – у дома или в хотела. След такава операция бихме ви посъветвали да се срещнете отново със съществата на следващия ден. А това означава да останете на събитието поне 2-3 дни. Същата процедура се прилага и в Казата в Бразилия. Много хора, особено тези от чужбина, идват за две или повече седмици, за да могат да се потопят в мощното енергийно поле на „духовната клиника”. Други, особено бразилците, често идват само за един-два дни. Тогава целият фокус е върху лечението чрез медиум Жоао и съществата. Може би това е достатъчно за тях, тъй като духовното лечение е част от тяхната култура, а не нещо непознато или необичайно. Възможно е в миналото те вече да са били успешно излекувани от някоя болест и идват без съмнения, с пълна вярна и следователно с по-малко въпроси.

Мълчанието е молитва

Без значение колко дълго ще останете на събитието, опитайте се да оставите притесненията си зад гърба. В момента, в който влезете в района на събитието, вие можете да започнете да приемате лечебната енергия. Не позволявайте огромния брой на хората или други външни предпоставки да нарушат вътрешния ви мир. Сега вие сте в „духовната клиника” и съществата, които работят чрез медиум Жоао са навсякъде в един и същи момент, както в района на рецепцията, така и в залите, където сядате след като се регистрирате. Седнете тихо и позволете медитативната музика да ви вдъхнови и да отвори сърцето ви. Тази музика ще свири преди официалното откриване на Лечебните дни. Както в Каза, така и във временните „духовни клиники” в Европа, ще откриете знаци, на които пише „Мълчанието е молитва”.  Обърнете внимание на този знак, настройте се в съзвучие с това, което е най-съществено през тези дни – вие и вашият вътрешен процес.

 

Зала Хесенхале в Алсфелд, организация на залите

Залата Хесенхале в Алсфелд ни е служила добре в миналото – няколко от Лечебните дни на Жоао са били провеждани там. Тя има идеално местоположение за организиране на Лечебни дни по подобен начин на този в Казата. Тя има две зали, които са свързани с покрит коридор. Малката зала се обособява като зона за хранене, където през цялото време се сервира храна. След 10 часа сутринта на участниците се предлага благословена супа. В тази малка зала също така се намират щандовете, на които се предлагат артикули, тясно свързани с работата на медиум Жоао и духовното лечение, компакт дискове и DVD, благословени кристали и вода за вкъщи. Голямата зала бива превърната в пространство, където се осъществяват лечебните процедури и където се формира мощно енергийно поле. Оборудването и декорацията до голяма степен напомнят на Каза де Дом Игнасио в Бразилия.

 

4. Преглед на различните видове лечебни импулси

Мерки, които могат да допринесат за духовното лечение

Въреки, че процесът по време на европейските Лечебни дни доколкото е възможно е идентичен с този в Каза Дом Игнасио де Лойола, прилаганите лечебни методи варират по две причини. Ясно е, че лечебните ползи на водопада в околностите на Казата могат да бъдат изпитани само там.

Същото се отнася и до билковите лекарства, базирани на маракуя (passion fruit), които се продават в аптеката на духовната клиника, които често биват предписвани от съществата на посетителите в Казата. Тези лекарства не могат да бъдат предписвани в европейските държави. Като алтернатива се предлага вода, благословена от съществата и обогатена с лечебна информация и духовни вибрации. Всъщност тази вода има същият ефект като билковите лекарства в Абаджания. По тази причина водата е много важен компонент на лечението, също така и след събитието.

Кратък преглед на възможните методи и лекарства в Европа

Възможните методи и лекарства, които се прилагат в Европа по препоръка на съществата са:

Седене в мълчание в някоя от стаите – създава се мощно енергийно поле, което подкрепя работата на духовните същества;

Духовно очистване – то се случва като подготовка за среща с медиум Жоао и съществата;

Духовна операция – дори в Казата в Бразилия, 99 % от операциите са духовни или невидими, само 1 % са физически операции. Такива физически операции не се позволяват в Европа.

Предаване на духовна енергия – получава се чрез някое от духовните същества и се случва по време на събитието;

Предаване на магнетична енергия – получава се чрез човек с медиумни способности

Молитви и медитации – служат за да се настроите в съзвучие с божествения духовен лечебен процес;

Медитация в стаята на съществата – възможна е само след специална покана от същество;

Покана да посетите Казата в Абаджания – възможно е да получите такъв съвет от същество с цел да получите по-интензивно лечение;

Сесия на Кристално легло – може да бъде предписана от същество или може сами да решите да се регистрирате за такава сесия КРИСТАЛНО ЛЕГЛО;

Благословена вода – не се приема по специално предписание, но се препоръчва за всеки вместо билкови лекарства и за подкрепа на лечебния процес;

Благословена супа – тя е част от лечебната традиция в Каза и се сервира безплатно по време на събитието;

Благословени кристали от Бразилия – те са високо енергизирани и благословени от Жоао и съществата. БЛАГОСЛОВЕНИ КРИСТАЛИ

 

5. Последователност на събитията по време на Духовните Лечебни Дни

Преглед на последователността на събитията

7:30 – отваряне на залата. Веднага след като влезете можете да отидете в залата.

8:00-9:00 – участниците се разделят на 2 групи. Половината остават в залата, другата половина отива в Стая за медитация І, където хората седят в състояние на медитация, като по този начин подкрепят лечебния процес. Впоследствие и двете групи минават през медиум Жоао, като медитиращите са във втората линия.

9:00-12:00 – Сутрешна сесия: участниците получават кратки разяснения в района на рецепцията, след което биват разделени на две линии, които преминават покрай съществата по посочения по-долу ред, който може да се променя през различните сесии.

Операции: за тези, на които е била предписана духовна операция от някое от съществата или са получили кръст на снимката, която са представили.

Първа линия – за тези, които никога не са били представяни на съществата (лично или чрез снимка).

Втора линия – за тези, които някога са били представени на съществата (лично или чрез снимка)

Ревю – за тези, на които е била правена духовна операция преди повече от седмица и които биха желали настоящото им състояние да бъде проверено от съществата.

Всички хора от Стая за медитация І създават силно енергийно поле, през което преминават всички линии по пътя си към Стая за медитация ІІ и към представяне на съществата.

12:00-14:00 – обедна почивка. От 10:30 до 12:30 в зоната за хранене се сервира безплатно благословена супа. Предлагат се също и храна и ободряващи напитки, благословена вода и продукти, свързани с духовното лечение. В зоната на рецепцията ще се показват филми и ще се предлагат медитации.

14:00-17:00 – следобедна сесия. Процедурата е същата както при сутрешната сесия, като групата, която е медитирала в първата зала, сега медитира в Стая за медитация І. Участниците в зоната на рецепцията получават разяснения и биват разделени в линии (операции, 1-ва, 2-ра линия и ревю) и минават през Жоао и съществата, след като хората в Стая за медитация І създадат силно енергийно поле.

Около 17:00 – приключване. В района на рецепцията и Стая за медитация І денят приключва с медитативен кръг и колективен ритуал. Зоната за хранене, информационните гишета, щандовете за продажби остават отворени.

Маршрут на различните линии към съществата и медиум Жоао

Линия „Операционна” (Operation line) – Това е първата линия, която ще бъде обявена от сцената сутринта и след обедната почивка. Участниците, на които е била предписана духовна операция от съществата или които са получили кръст на снимката си, трябва да се включат в тази линия. Докато вървите в линията към операционната зала, може да се подготвяте с молитви.

Линията „Първи път” (First Time Line) – Това е вашата линия, ако никога преди не сте били представяни на съществата или медиум Жоао – лично или чрез снимка. Когато минете край медиум Жоао съществото чрез него ще говори – слушайте внимателно преводача и запомнете това, което ви казва, защото по-късно той или тя няма да могат да си спомнят какво са ви казали.

Линия „Втори път” (Second Time Line) – Тази линия е за тези, които поне веднъж или повече пъти са били представяни на съществата – този или друг път. Това е вашата линия и ако никога лично не сте били представяни на Жоао, но снимката ви му е била показана от друг човек.

Линия „Ревю” (Review Line) – За тези, на които е била направена духовна операция преди повече от седмица и които биха желали съществата да прегледат настоящото им състояние. В тази линия не се включват тези, на които е била направена духовна операция по време на самото събитие, а само такива, на които е направена операция примерно в Абаджания и са си тръгнали преди да ги прегледат отново там.

Стаи за медитация, тяхното значение и работата, която се върши там

Централна зала (The central meeting hall) – Това е голяма зала, в която хората влизат най-напред сутринта и като се върнат след обедната почивка. Тук се разяснява последователността на събитията и се правят някои въвеждащи обяснения. Звучи медитативна музика, която да ви настрои в съзвучие с Лечебните дни. По-късно е възможно медиум Жоао да се качи на сцената да приветства всички участници и да благослови всеки в името на Бог. Случва се той да приеме същество докато е на сцената. Дните започват тук с обща молитва. През времето, което прекарвате в първата зала, може да се подготвяте за преминаването покрай медиум Жоао и съществото в него. Понякога в тази зала се водят медитации и визуализации. Тук се обявяват линиите, които да се насочат към медиума. Това е процес, който изисква определено време. Не трябва да се опитвате на всяка цена да бъдете в първата линия, да се чувствате под напрежение, че нямате време или че изпускате нещо. От изключително значение е да останете спокойни на мястото си, да бъдете в медитативно състояние и центрирани в себе си, да изчакате спокойно реда си да бъдете въведени в следващата стая – Стая за медитации І. Запомнете, че не трябва да кръстосвате ръцете и краката си. В стаите за медитации е задължително да стоите със затворени очи, за да не се прекъсва движението на енергията. За първата зала това не е задължително, но също е добре да го правите.

Стая за медитация І (Meditation Room I, Current Room I) – Тази стая се нарича също и стая на медиумите. Тук седят медиуми и се концентрират върху очистване на енергията на хората, които по-късно, след като преминат оттук, ще отидат в стаята със съществата. Освен опитни медиуми, тук могат да сядат и участници в събитието, които чрез медитация да подпомагат енергията да се поддържа на най-високото възможно ниво, за да се осъществява тази важна очистваща работа. След като се формира първата линия от участници в централната зала, хората започват бавно да се придвижват през енергийното поле създадено от медиумите и другите участници. Тази част от работата е изключително важна, тъй като докато седите в тази стая, вашата медитация подкрепя работата на съществата, а следователно и лечебната и очистващата работа на останалите участници. „Когато даваме ние получаваме”. В същото време, тази работа ни дава възможност да получим въздействие от съществата на едно по-дълбоко ниво. Докато само едно същество е въплътено в тялото на медиум Жоао, останалите 35 същества и неизброим брой техни помощници се намират в други части на сградата и участват в създаването на енергийно поле и лечебна работа. Чрез нашата медитация и молитви ние се превръщаме в канал за тяхната работа. За да поддържате този поток, се очаква да правите следното по време на цялата сесия (около 3 часа):

 • Дръжте краката и ръцете си без да са кръстосани
 • Дръжте ръцете си отворени
 • Дръжте очите си затворени

По този начин енергията може да тече през нас и да се издига в нас и в стаята. Кръстосването на частите на тялото прекъсва потока, а при отварянето на очите съществуващата енергия рязко се изгубва. Опитни медитатори с внимание ще ви подкрепят чрез водени визуализации и молитви на няколко езика. Има отделна секция за всеки език, където можете да седнете според езика, който разбирате.

Стая за медитация ІІ – Това е стаята на съществата. След енергийния душ и очистването в първата стая за медитация, тук следва усилено енергийно поле. В края на тази стая седи медиум Жоао, в  чието тяло е въплътено някое от 36-те същества, работещи чрез него. Всеки участник минава покрай медиума. В тази стая работи и група от опитни медиуми, които вече са работили в Бразилия и които са добре запознати с работата в стаята със съществата.

Среща с въплътеното същество и медиум Жоао

Преминаването покрай съществото обикновено става доста бързо. Линията от хора се движи бавно и непрекъснато напред и няма много време за оставане при съществото. Нека това не ви заблуждава. Съществата работят извън времето и пространството – нещо, което за нас е трудно да разберем. Съществото ни поставя духовна диагноза и препоръчва една от следните форми на лечение:

 • Духовно очистване;
 • Духовна операция;
 • Сесия на кристално легло;
 • Покана за посещение в Казата в Абаджания (за по-интензивно лечение)
 • Престой в Стая за медитация І, където работят съществата.

Въпреки, че съществата винаги отговарят на лични въпроси, тук това е изключение и не бива да го вземате предвид. По-добре е да напишете проблема си на малко листче и да го носите със себе си. Или да го сложите в кошницата под дървения триъгълник и по време на медитациите да бъдете отворени за вдъхновение и отговори. Съществата работят през целия ден във всички стаи и с всеки индивидуално. Лечението и отговорите могат да възникнат във всеки момент и на всяко място по време на събитието. Често се случва, че участието в събитието отваря процес, който продължава в следващите няколко месеца и при който развитието на болестта се задържа или настъпва регрес; или например се чувства емоционално лечение. Както вече беше споменато, възможно е съществата да дадат инструкции на участник да седне до края на сесията в Стая за медитации ІІ, където медиум Жоао лекува хората. Това не е специална чест, а означава единствено, че човекът трябва да медитира върху проблема си в това енергийно поле. Такава покана се отнася само за текущата сесия. От изключително значение е да се спазват правилата, посочени по-горе – ръцете и краката да не се кръстосват, ръцете да са отворени, а очите затворени през цялото време.

Стая за молитви

Веднага след като преминете през медиум Жоао и съществото, вие ще бъдете въведени в стаята за молитви, където се извършва духовното очистване. Ако ви помолят да седнете там, запомнете:

 • Дръжте краката и ръцете си без да са кръстосани
 • Дръжте ръцете си отворени
 • Дръжте очите си затворени

Докато се молите още веднъж получавате интензивно духовно очистване от съществата. На излизане от стаята за молитви ще ви поднесат малка чашка с благословена вода. С това вашата сесия е приключила и вие може да останете във външните помещения или в района на рецепцията, за да получите допълнително вдъхновение.

Важността на очистващия процес

Всеки, който е преминал покрай съществата, след това получава описаното по-горе духовно очистване. Понякога се счита, че духовното очистване не е пълноценно лечение както примерно духовната операция – това е заблуда. Мощната енергийна работа може да има дълбок ефект на физическо, емоционално, психично или духовно ниво. Някои хора не усещат нищо, за други това е изключително силно преживяване. Понякога започват много фини промени, които не могат да бъдат забелязани веднага, а след известно време. Какъвто и да е вашият случай, връзката между вас и съществата, духовния свят, е установена. Това сътрудничество може да продължи за месеци или дори по-дълго и вие може да подпомагате тази връзка чрез медитации, съзерцание или молитви, както и чрез пиене на благословена вода.

6. Духовна операция или интервенция

Какво означава това? Ако съществото, въплътено в медиум Жоао, ви е предписало допълнително духовна операция, за това може да има много причини. Съществото е видяло, че това ще е най-добрата терапия за вас. Операцията може да излекува всяко съществуващо физическо заболяване или да реши емоционално-духовни проблеми. Причината да ви предпишат операция може да е да се мобилизира вашата енергия, което да ви помогне да се справите с определени трудности във вашия живот. Как да се подготвите за духовна операция? Вече сте добре подготвени, ако сте чули всичко, което беше казано за подготовката за Лечебните дни. Няма специални правила, освен няколко неща, които трябва да се имат предвид:  не яжте много; не яжте храна, която изисква дълго време за храносмилане; бъдете релаксирани; не предприемайте никаква усилна активност. Стремете се да бъдете повече сами, избягвайте общуване с други хора. Това е отново време, в което да се вгледате навътре в себе си и да изследвате своите намерения. Бъдете съзнателни за това точно каква помощ търсите и се концентрирайте върху най-важните аспекти. Позволете на визии, чувства, мисли да се проявят – може би вашето подсъзнание ви подсказва и ви кара да осъзнаете някои аспекти, които може да се отнасят до лечението ви. С прояснено състояние на съзнанието и пълно доверие влезте в стаята, където се провеждат операциите и се отворете за божествената помощ. 

Линия за операции и духовна хирургия (The operation line and spiritual surgery)

Изчакайте да повикат линията за операции – в края на настоящата сесия или в началото на следващата. В последния случай бъдете на мястото поне 15 минути преди началото на новата сесия. Изчакайте в линията за операции докато обявят нейния ред. Операцията се провежда на духовно ниво, няма контакт на физическо ниво и обикновено се прави групово в Стаята за молитви, където ще бъдете въведени. Седнете удобно, отпуснете се, уверете се, че ръцете и краката ви не са кръстосани. Не носете ръчен часовник или колан, тиранти или друго, което покрива сърцето. Затворете очи и поставете дясната си ръка върху онази част на тялото, която желаете да бъде излекувана. Ако не сте сигурни къде ще ви правят операция, поставете дясната си ръка върху сърцето. По време на духовната хирургия, която осъществява съществото, въплътено в медиум Жоао, седете спокойни и се отдайте напълно на процеса. Всеки преживява операцията по свой собствен начин – някои хора биват дълбоко докоснати, други чувстват горещина или бодежи, докато други не усещат нищо. Всички тези реакции са съвсем нормални и нямат нищо общо с резултата от операцията. Съществата работят през целия ден, с всеки поотделно, във всяка стая. Духовна операция може да се случи и спонтанно по време или след събитието. В такъв случай, следвайте правилата за след операция, които са посочени по-долу и също така може да ги получите на информационното гише в залата.

Залата в Залцбург, Австрия

Правила след духовна операция

След операцията ще бъдете въведени в друга стая, където ще ви бъдат дадени кратки обяснения за вашата операция. Обърнете внимание на казаното, тъй като в тялото ви може да се случат съществени промени. Ако се чувствате заредени с енергия или еуфорични, трябва да правите точно това, което бихте правили, ако току що излизате от операционната в обикновена болница. Следва кратък вариант на следоперативните правила:

 • 24 часа почивайте в леглото си, а може и повече, ако чувствате, че е необходимо;
 • Снабдете се с благословена вода (която замества лечебните билкови лекарства, използвани в Бразилия);
 • Следващите 7 дни избягвайте физически стрес;
 • През седмата нощ след операцията облечете бели дрехи, поставете чаша вода до леглото си, отправете молитва към съществата и ги помолете да премахнат всички шевове, които може да са останали. Сутринта кажете молитва за благодарност и изпийте чашата с вода;
 • През следващите 40 дни:
  • Пълно сексуално въздържание;
  • Никакъв алкохол;
  • Никакво свинско месо;
  • Никакви лютиви храни и подправки – бял или черен пипер, чили или друго.

Тези инструкции са изключително важни за вашия лечебен процес. През първите 24 часа след операцията можете да не участвате в събитието. Ако трябва да пропуснете един ден поради тази причина, платената от вас предварително входна такса няма да ви бъде върната. Вашето духовно лечение се провежда у дома или в хотела – докато сте в леглото. От тази гледна точка бихме искали да наблегнем още веднъж, че духовното лечение не е заместител на лечението от лекар или с лекарства. Ако вече провеждате определено лечение, не го прекъсвайте!

7. Други важни въпроси, свързани с Лечебните дни

Сесии на Кристално легло

При този метод на лечение 7 различно оцветени светлини преминават през 7 кристала към 7-те чакри на тялото. Устройството е създадено в Казата в Бразилия и често бива предписвано като допълнителен метод, като допълнителна възможност за духовно лечение, чрез който съществата работят. По време на събитието са осигурени 3 кристални легла. Можете да се запишете за 20-минутна сесия. Определено време е запазено за сесии, предписани от съществата. КРИСТАЛНО ЛЕГЛО

Бразилия/Каза де Дом Игнасио

Понякога съществата поканват някой от участниците да посети Казата в Бразилия. Това означава само, че за този човек е добре да бъде подложен на медитация и работа с духовния свят за по-дълъг период. Каза де Дом Игнасио е идеалното място, където можете да преживеете лечение и духовен ръст. Не е необходимо да бъдете поканени от съществата, за да посетите Казата – можете да планирате самостоятелно пътуване по своя инициатива. Ако не разполагате с време и средства за това, можете да оставите своя снимка по време на събитието и да се отворите за духовното лечение на съществата във вашия дом.

Благословена вода

Често се случва по време на събитието да бъде започнат процес, който продължава следващите месеци. Пиенето на благословена вода е от голяма помощ в този случай, а след духовна операция е задължително. Водата (същото се отнася за кристалите) е известна като един от най-добрите проводници на фини вибрации. Може да разреждате тази вода с обикновена (за предпочитание филтрирана или натурална), информацията ще бъде предадена. По време на Лечебните дни ще ви бъдат давани чашки от тази вода след всяка фаза. В Европа благословената вода се ползва като заместител на билковите лекарства, предписвани в Казата в Бразилия. Съществата препоръчват да си вземете няколко бутилки от благословената вода у дома – за вас и за тези, които не са могли да участват в събитието.

Благословена супа

По традиция от Казата, ежедневно между 10 и 13 часа се сервира благословена супа. Целта в началото е била да се нахранят много бедните бразилци, които са пътували отдалеч, за да потърсят помощ. Понастоящем това е станало част от лечебния процес и всеки е сърдечно поканен да си вземе чиния супа всеки ден от събитието.  

Благословени кристали

По време на събитието се предлагат най-висококачествени истински кристали, както и кристални изделия (висулки, сърца, пирамиди, триъгълници, гривни, обелиски, кълба). Предлагат се и лечебни кристали – розов кварц, аметист, авантюрин, содалит и други, както и гривни и розарии на съществата. Всички тези високоенергизирани артикули са благословени от Жоао и съществата. Необходимо е да изберете своите кристали от сърце и да се отнасяте към тях съзнателно. БЛАГОСЛОВЕНИ КРИСТАЛИ

Снимки на роднини и приятели: дървения триъгълник

На няколко места в залата ще видите окачени дървени триъгълници. Те имат две функции. От една страна символизират божествената троица и служат като обект за медитация и съзерцание. В Бразилия на тези места се оставят снимките и листчетата с желания. По време на събитието под триъгълниците се поставят кошници, където можете да поставите снимките, които носите и листите с написани желания. Тези кошници се събират няколко пъти дневно и след събитието съдържанието им се изпраща в Бразилия, където съществата ще работят с хората от снимките или с описаните проблеми. По отношение на снимките имайте предвид следното:

 • Оставяйте само свои снимки или такива на хора, които са ви дали разрешение за това. Никога не оставяйте снимка против волята на човек;
 • На гърба на снимката напишете името и презимето на човека и датата на раждане;
 • Снимката няма да ви бъде върната обратно, така че не изпращайте важни за вас снимки, свързани с щастливи спомени.

Този метод има същия ефект както да преминете в линията покрай съществата. Ако искате да разберете дали човекът от снимката се нуждае от духовна операция, може да покажете снимката на съществото и ще получите отговор. По време на това събитие съществата няма да се занимават с хората от снимките и с желанията.

Бърза помощ

Помещението за бърза помощ за медицински спешни случаи се намира веднага след Стаята за молитва. В него има 20 легла. Въпреки, че тук за пациентите ще се грижат лекари и опитни сестри, още веднъж искаме да обърнем внимание, че вие носите отговорност за здравето си. Духовното лечение не е заместител на медицинското лечение или на лекарствата. Молим всеки да поеме отговорността за своето състояние и да вземе необходимите мерки, за да се чувства добре.

Залите са лесни за достъп на инвалидни колички

Залите са така организирани, че да са подходящи за инвалидни колички. Всичко е лесно достъпно. Необходимо е хората, които се нуждаят, да си носят собствени инвалидни колички и да имат придружител. По време на събитието ще бъдат осигурени няколко инвалидни колички, но те са за непредвидени случаи и не могат да бъдат наемани.

Не смесвайте лечението с други форми на енергийна лечебна работа

Както ще видите и преживеете, различните използвани енергийни мерки, които имат за цел да допринесат за вашето лечение, са синхронизирани. През всичките години на лечебна работа на медиум Жоао, милиони хора са били лекувани съобразно описаните принципи и много от тях са били излекувани по един или друг начин.

Съществата подчертават, че през Лечебните дни и 40 дни след това не трябва паралелно с провежданото духовно лечение от съществата, да се прилагат други форми на енергийно лечение – рейки, таро, психотерапия, полагане на ръце, лечения от шамани или други. В противен случай успехът на лечебната работа ще бъде застрашен от енергийното смесване. Това категорично не се отнася за медицинско лечение и лекарства, предписани ви от вашия лекар.

Медицинско лечение

Още веднъж ще подчертаем, че духовното лечение не е заместител на медицинското диагностициране и лечение. Те не трябва да бъдат прекъсвани или изоставяни. Всякакви лекарства, предписани от вашия лекар, трябва да бъдат приемани както преди. За да е ясно, ще кажем, че физическата и духовната медицина се допълват една друга по един плодотворен начин. Това е възможно и ще се случи. Най-доброто доказателство за това е, че Казата е била посещавана от хиляди лекари, които са били вдъхновени от работата на медиум Жоао и съществата.

Храна и напитки

По време на събитието са осигурени храна и напитки съобразени с изискванията на участниците, които се заплащат на място.

 


 

(по материали от Earth Oasis – организатори на посещенията на Жоао де Деус в Австрия и Германия 2012, http://www.earth-oasis.de)

Последно променена в Понеделник, 14 Януари 2013 10:26