Живо Слово

Живо Слово

Уеб сайт:: http://www.jivoslovo.info/
     Това е една невероятна история за деца, родени с ДНК от бъдещето. Много от съвременните родители вече са достатъчно пробудени, за да разпознаят и да са свидетели на съществуващите чудеса проявявани от децата им и след това да ги споделят в по-широко информационно поле за да подпомогнат някак си преодоляването на потисничеството и/или направо депресиите, които окръжаващата действителност оказва и предизвиква у тези – вече наистина много на брой – прекрасни същества – само защото липсва разбиране на фактите.
Ченълинг състоял се на 04.04.2004 в Белгия, духовен център "The Moon Circle" и съдържа както текст, така и отговори на Йешуа по въпроси от аудиторията
Въпрос: Децата на новото поколение не са способни да приемат твърдите правила на остарялата образователна система, построена на многобройни грешки и даже лъжи. Ние родителите не искаме повече да даваме децата си в държавните училища, не ни устройва държавната образователна система. Но ако постъпим така, излиза, че нарушаваме закона. Как би трябвало да постъпим в подобна ситуация, как да запазим и защитим децата от натиска на държавата и социума? И най-главното: как в ускорени темпове да трансформираме из основи цялата образователна система? 22.09.2009, Sunshine Twins
Спиралното очистване е неголяма, но важна част от информацията, пълната версия на която се съдържа в Техника за Балансировка на ЕМП /електромагнитното поле/.
Днес повечето деца се раждат с висока честота на епифизната жлеза – това са деца на новата цивилизация. Те осъзнато действат във фините светове, които за обикновения човек просто не са достъпни. Макар, от гледна точка на медицината, такава висока честота на мозъка е признак за шизофрения.
Въпросите, които публикуваме тук, са от подрастващото поколение (най-младият от задаващите въпроси е 13-годишен, най-възрастния – 24) и са адресирани преди всичко към тях, но отговорите са интересни и за широк кръг читатели.
Разговор с 11-годишното момче-Индиго Саша, с което са разговаряли всички желаещи в един от форумите на интернет
Аксиния Йорданова - дипломиран специалист в рекреацията, с индивидуален подход към всеки един от Вас, ще се погрижи да поддържате добър здравен статус и самочувствие.