Живо Слово

Живо Слово

Уеб сайт:: http://www.jivoslovo.info/
Вторият етап: от края на декември 2012 до деня на пролетното равноденствие на 2013, ще стават промени в качеството и интензивността на енергийните потоци. Ако в настоящия момент и до края на декември ще постъпват енергии подпомагащи включването на индивидуалното съзнание в поточното, то от началото на следващата година и до деня ма пролетното равноденствие, ще постъпват енергии, които ще трансформират съзнанието.
Първият етап, развитието на който вече е започнало, е включването на осъзнаването. Защо е важно да се премине през този етап до края на декември 2012 година?
Вие задавате конкретни въпроси, без да осъзнавате, че конкретните отговори ви правят привързани към тях. Ние не винаги можем да ви обясним всички подробности. Не само, защото не ги знаем изцяло (всичко се променя, в това число и подробностите). Но и затова, защото на човешкото възприятие-език, съвсем не е лесно да се предадат вселенски категории.
Процеса на прехода ще бъде на етапи. И ще се случва щом съзнанието на хората е готово за това. Самият процес на възнесение е достатъчно индивидуален. Разбира се, има общи признаци и етапи.
Много въпроси и много отговори ви се дават, защото Вселената няма тайни от вас. Просто има неща, които все още не можете да осмислите и да разберете, защото за тяхното разбиране ви е нужна енергия от по-фино ниво.
Вашето възприятие е настроено така, че не може да съвмести безпределното и конкретното. И това е нормално. За възприемане на безкрайното е включена система за разпределение по рафтове на този енергиен багаж, който сте натрупали в процеса на своето установяване.
Вие навлизате във великата фаза на промените, при която не само се извършва коригиране настройка на вашите тела. Масово се провежда и корекция на вашето съзнание, т.е. на анализатора за възприемане на действителността чрез всичките ви тела, относно съществуващата реалност.
    Предстоящите събития, разбира се, няма да минат за един ден или миг. Прекалено много предстои да се промени, както в съзнанието ви, така и в съответстващата му реалност.
На планетата сега постъпват мощни енергийни потоци, които се усилват с всеки изминал ден, а по-нататък, ще се усилват всеки час. Чувствате го на себе си. Тялото и възприятията ви го показват. Мнозина от вас са откривали кратковременни проблеми със здравето. Например, болки в главата, високо кръвно. Главата ви понякога бръмчи като трансформатор, на който е подадено високо напрежение. Така е в действителност.
Владимир и Анна. Послание от Семейството на Светлината, април, 2012г.