Живо Слово

Живо Слово

Уеб сайт:: http://www.jivoslovo.info/
За тези, които са с Бога, нищо не е страшно!
Настъпва краят на мрака и занапред ви очаква само Светлина!
Аз искам да помогна на всеки от вас
Вашето съзнание и способността ви за различаване, ще ви дадат възможност да продължите еволюцията си
Сега започва вашата работа за Бога
Пожелавам ви да постигнете онази  степен на осъзнатост, която ще ви позволи да се устремите по най- висшия Път
Разбирам, че свободната воля ни е дадена, и че никога не трябва да нарушаваме свободната воля на друго същество. Разбирам също, че Бог няма да наруши свободната ни воля. Въпреки това се опитвам да разбера, как сработва това във връзка с духовната защита.
Молитвата е чувство за безгранично удовлетворение и благодарност. Ние сме в този прекрасен свят, с тези дървета и реки, планини и морета, слънце и звезди. И в тази безкрайна красота живеем, дишаме, пулсираме. Не сме заслужили това благо – всичко това е дар. И молитвата е сърдечната благодарност за дара на живота. Не сме си заработили такава радост, а тя ни обкръжава отвсякъде, но ние не я забелязваме и забравяме да благодарим.
Вчера се случиха две неща едно след друго, без да са свързани помежду си, когато ми се налагаше да избирам дали да кажа истината или да си премълча.
Нека да поговорим за още две от причините да губим енергии, които обединявам в един обща точка. Те са много коварни, защото освен загубата на енергии ни дават и много бонуси. Това са обидата и състоянието на жертва.