В раздел „Публикации” сме подбрали материали, които са ни впечатлили и сме намерили за важни и полезни.

Статиите са групирани в три подраздела:

  • Цялостен (холистичен) живот – материали свързани със здравословно хранене, майчинство, отглеждане на децата, изследователи на вода, кристали и квантови модели, както и много други теми, свързани с холистичния мироглед;
  • Философия, езотерика и религия – ще бъдат представени изследователи на древни и съвременни религиозни и философски течения, изследователи и последователи на тангризма, богомилството, източните и египетските философски системи и много други теми, свързани с еволюцията на човешкия дух на Земята. Ще бъдат търсени и представяни връзките и допирните точки между различните идеи, както и български корени във всяка от тях;
  • Слово на мъдростта – диктовки от Възнесените Владици, получени чрез Посланика Татяна Микушина – www.sirius1-bg.net/sirius

За публикуване на материалите сме получили разрешение и подкрепа от източниците.

Желаем ви приятно и ползотворно четене :)

Аз ви указвам Пътя за излизане от лабиринта на илюзията
Променяйки себе си, вие ще промените обкръжаващия ви свят.
Силата на духа управлява света
Вашият свят неизбежно трябва да се промени, за да се развива по-нататък по Божествения образец
Общество, което не полага грижи за по-слабите си членове, е обречено да изчезне. В древна Спарта преследвали идеал всички да бъдат силни и здрави – затова убивали слабите и болни бебета. Но днес не познаваме нито един жив спартанец – обществото от „съвършени” не успяло да оцелее.
Един от аспектите от Закона за Карма.
Сред многото важни учения, които дават Владиците, особено място заема Учението за слизането на карма в края на годината.
„Болестите крият известни блага в себе си. Всяка болест е задача за човека. Който реши задачата си, той сам изважда благото, което е скрито в болестта. Махни всички условия, които хранят болестите и ще бъдеш свободен от тях.” (Учителя Петър Дънов)
ДНК - това са кодове за активизиране на различни механизми, работещи във физическия свят и във вашата физическа реалност. Както пароли за достъп и активация.