В раздел „Публикации” сме подбрали материали, които са ни впечатлили и сме намерили за важни и полезни.

Статиите са групирани в три подраздела:

  • Цялостен (холистичен) живот – материали свързани със здравословно хранене, майчинство, отглеждане на децата, изследователи на вода, кристали и квантови модели, както и много други теми, свързани с холистичния мироглед;
  • Философия, езотерика и религия – ще бъдат представени изследователи на древни и съвременни религиозни и философски течения, изследователи и последователи на тангризма, богомилството, източните и египетските философски системи и много други теми, свързани с еволюцията на човешкия дух на Земята. Ще бъдат търсени и представяни връзките и допирните точки между различните идеи, както и български корени във всяка от тях;
  • Слово на мъдростта – диктовки от Възнесените Владици, получени чрез Посланика Татяна Микушина – www.sirius1-bg.net/sirius

За публикуване на материалите сме получили разрешение и подкрепа от източниците.

Желаем ви приятно и ползотворно четене :)

Как възпитаваме децата си да са откровени и съзидателни? Как се отнасяме към непослушанието на децата си?
Творението е многовариантно. Отначало се създава формата. После тя се изпълва с енергията на звука и развитието. Енергия на звука е тоналността на формата, нейното местоположение в хармоничното звучене на света.
Учени доказаха, че думата има пряко влияние върху структурата на молекулите на ДНК, а следователно и върху човека като цяло. Каквато лексика има един човек, какъвто е речниковият му багаж, такъв е и животът му.
В теб има всичко и всичко е съвършено, както и във всеки от вас. Всичко е съвършено, защото е безкрайно. На теб ти е трудно да го разбереш. Всичко е съвършено, защото винаги се намира в движение и развитие, в промяна на състояния и форми. Всяко следващо състояние и форма, са по-съвършени от предишните, защото това се извършва ежесекундно. Развитието е безкрайно и движението е безкрайно, и именно затова, всичко извършва своя ход.
Днес здравето и естествеността не са на мода, защото в храма на смъртта, болестта е издигната в култ. Време е да разкрием човешката природа и то така, че да премахнем това неясно въртене в кръг. Колко често днес чуваме "болен съм", "разболях се" вместо вече изхвърлените от употреба "не ми е добре", "не съм здрав". Сякаш няма разлика между двете и същността е еднаква. Но замислите ли се за смисъла, ще видите друга подплата.
Послание от Крион специално за България. Предадено на 12 юли 2013 чрез Марина Мечева.
Веднъж пред очите ми попаднa тази картинка и си помислих, че e нагледна илюстрация за съществуването на две съвършено различни гледни точки към един и същ предмет.
"ЛЮБУВАНЕ ТАНЦА НА МИСЛИТЕ" - един прекрасен ритуал, който спира неосъзнавания диалог на ума.
Творението е непрекъснато по своята природа. Всяка частица от света, съществуваща около вас в един или друг вид, не е постоянна величина, а непрекъснато се изменя в зависимост от постъпващите творчески импулси. Ако творението се прекъсне, то ще виждате света фиксиран и постоянен. Даже другите нива на световете, все още недостъпни за вашето възприятие.
Аз ви поздравявам с успеха на силите на Светлината!