В раздел „Публикации” сме подбрали материали, които са ни впечатлили и сме намерили за важни и полезни.

Статиите са групирани в три подраздела:

  • Цялостен (холистичен) живот – материали свързани със здравословно хранене, майчинство, отглеждане на децата, изследователи на вода, кристали и квантови модели, както и много други теми, свързани с холистичния мироглед;
  • Философия, езотерика и религия – ще бъдат представени изследователи на древни и съвременни религиозни и философски течения, изследователи и последователи на тангризма, богомилството, източните и египетските философски системи и много други теми, свързани с еволюцията на човешкия дух на Земята. Ще бъдат търсени и представяни връзките и допирните точки между различните идеи, както и български корени във всяка от тях;
  • Слово на мъдростта – диктовки от Възнесените Владици, получени чрез Посланика Татяна Микушина – www.sirius1-bg.net/sirius

За публикуване на материалите сме получили разрешение и подкрепа от източниците.

Желаем ви приятно и ползотворно четене :)

Божествената Истина се постига не с външни търсения, а с вътрешни стремежи
За основите на Учението и непрекъснатостта при предаването на Учението
Аз ви призовавам да следвате вашите идеали независимо от всичко!
Пребиваването в Бога – това е просто състояние на вашето съзнание
Великата милост на Небесата
Позволете на Бог да влезе в живота ви
Аз дойдох да помогна на вашата душа
Променяйте се, устремявайте се и ще придобиете златните одежди на Будда и съкровището на Божествената Мъдрост
Аз ви протягам ръка за помощ
Според тракийския орфизъм първоначално съществува Великата Богиня-майка, тя е Вселената: самозачева и ражда своя първороден син, който през деня е Слънце, а през нощта – огън (персонифициран като Загрей или Сабазий).