В раздел „Публикации” сме подбрали материали, които са ни впечатлили и сме намерили за важни и полезни.

Статиите са групирани в три подраздела:

  • Цялостен (холистичен) живот – материали свързани със здравословно хранене, майчинство, отглеждане на децата, изследователи на вода, кристали и квантови модели, както и много други теми, свързани с холистичния мироглед;
  • Философия, езотерика и религия – ще бъдат представени изследователи на древни и съвременни религиозни и философски течения, изследователи и последователи на тангризма, богомилството, източните и египетските философски системи и много други теми, свързани с еволюцията на човешкия дух на Земята. Ще бъдат търсени и представяни връзките и допирните точки между различните идеи, както и български корени във всяка от тях;
  • Слово на мъдростта – диктовки от Възнесените Владици, получени чрез Посланика Татяна Микушина – www.sirius1-bg.net/sirius

За публикуване на материалите сме получили разрешение и подкрепа от източниците.

Желаем ви приятно и ползотворно четене :)

Необходимо е да започнете да действате!
Вие трябва да бъдете проникнати от благоговение пред Великата жертва, която Санат Кумара принесе за вашите животопотоци
В Посланията на Владиците на Мъдростта се казва, че Кармичното Ръководство заседава два пъти в годината в периодите на зимното и лятното слънцестоене.
Във вас е скрит огромен потенциал за самонастройка към Висшите светове
Пояснения към ситуацията на планетата
Ще влезем достойно в Новата Епоха!
Вашата основна задача е да повишавате съзнанието на хората на планетата Земя
Аз дойдох да ви дам Учение за Бога
Сега настъпи вашето време да действате
Най-напред, ЧЕСТИТО ИЗДИГАНЕ!