В раздел „Публикации” сме подбрали материали, които са ни впечатлили и сме намерили за важни и полезни.

Статиите са групирани в три подраздела:

  • Цялостен (холистичен) живот – материали свързани със здравословно хранене, майчинство, отглеждане на децата, изследователи на вода, кристали и квантови модели, както и много други теми, свързани с холистичния мироглед;
  • Философия, езотерика и религия – ще бъдат представени изследователи на древни и съвременни религиозни и философски течения, изследователи и последователи на тангризма, богомилството, източните и египетските философски системи и много други теми, свързани с еволюцията на човешкия дух на Земята. Ще бъдат търсени и представяни връзките и допирните точки между различните идеи, както и български корени във всяка от тях;
  • Слово на мъдростта – диктовки от Възнесените Владици, получени чрез Посланика Татяна Микушина – www.sirius1-bg.net/sirius

За публикуване на материалите сме получили разрешение и подкрепа от източниците.

Желаем ви приятно и ползотворно четене :)

Скъпи приятели, напомняме ви за възможността за Божествената Милост (опрощаване на греховете по милостта на Бога при определени условия). „Час на милостта”  на 8 декември от 12:00 до 13:00 часа, дадена от възлюбената Майка Мария. Напомнете за тази възможност на своите приятели и познати!
Диагностициране на проблемните зони на Егото, когато се намира извън контрола на Осъзнатостта.
За да използвате Духовните инструменти, трябва да настроите светогледа си над общия, основан на петте чувства, възгледите на традиционните религии и материализма. Един от начините да го направите е да обърнте внимание на посочения от науката път към нов мироглед. Предвид това, че сте отворени за този сайт, вероятно вече сте извън рамките на общия светоглед. Но за по-ефективното използване на духовните инструменти ще ви е полезно да изучите тези идеи.
Суфистки сентенции
Ченълинг за ДНК, даден в Росарио, Аржентина на 29.01.2012 г. Ченълингът продължава с въпроси и отговори към Крион. ДНК – формулата е у нас.
Ченълинг състоял се на 04.04.2004 в Белгия, духовен център "The Moon Circle" и съдържа както текст, така и отговори на Йешуа по въпроси от аудиторията
Спиралното очистване е неголяма, но важна част от информацията, пълната версия на която се съдържа в Техника за Балансировка на ЕМП /електромагнитното поле/.